STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JAN ZAJĄC: KAŻDY OJCIEC WEZWANY JEST DO TEGO, ABY STRZEC OBECNOŚCI BOGA W ŻYCIU MAŁŻEŃSKIM I RODZINNYM

Bp Jan Zając: Każdy ojciec wezwany jest do tego, aby strzec obecności Boga w życiu małżeńskim i rodzinnym

– Każdy ojciec wezwany jest do tego, aby strzec obecności Boga, Jego łaski i przykazań w życiu małżeńskim i rodzinnym – mówił bp Jan Zając podczas peregrynacji ikony Świętej Rodziny w parafii Wszystkich Świętych w Babicach.
W czasie homilii bp Jan Zając skupił się na św. Józefie jako wzorze ojcostwa i zatroskanego opiekuna rodziny. – Józef jest tym, którego całe postępowanie czyniło w oczach ludzi ojcem Jezusa. Ojcostwa nie polega jedynie na zrodzeniu dziecka. Jest czymś dużo bardziej wzniosłym. Jest powołaniem. Zaczyna się długo przed urodzeniem dziecka i trwa na zawsze. Powołanie do ojcostwa i realizowanie ojcostwa wpisuje się w całe życie osoby. Ojcem nie jest się tylko na chwilę – mówił bp Jan Zając stawiając pytania o to, jak mężczyźni realizują swoje ojcostwo i jak do ojcostwa przygotowują.

Św. Józef jako pierwszy żył tajemnicą wcielenia Syna Bożego i strzegł tej tajemnicy w Nazarecie i jako pierwszy został wprowadzony w jej piękno. Tajemnica wcielenia to tajemnica obecności Boga w ludzkim życiu. – Każdy ojciec wezwany jest do tego, aby strzec obecności Boga, Jego łaski i przykazań w życiu małżeńskim i rodzinnym – mówił biskup podkreślając, że jest to szczególnie ważne dziś, kiedy próbuje się wypchnąć Boga z przestrzeni życia rodziny i narodu. – Potrzeba stanowczości, odwagi i roztropności św. Józefa – dodawał. – Ojciec rodziny chrześcijańskiej to ten, który jej los oddaje Bogu. Zawsze wiedzie życie w łasce – mówił biskup zwracając uwagę na troskę o łaskę uświęcającą w całych rodzinach.

Zaznaczył, że Józef wychowuje Jezusa w pełnym tego słowa znaczeniu. – Daje swoje serce, by ostatecznie znaleźć swoje miejsce w sercu Jezusa. Ojciec, który mądrze poświęca się dziecku buduje świat, w którym w latach swojej starości będzie mógł znaleźć wsparcie i opiekę – zapewniał honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dodawał, że troska o sprawy utrzymania rodziny wymaga wierności powołaniu. Przekonywał, że Bóg nie będzie człowieka rozliczał z wykonanych prac i zadań, ale z miłości. – Nie czytamy w Ewangelii o jakichś spektakularnych osiągnięciach Józefa, ale widzimy jego obecność – jest całym sercem – mówił biskup zachęcając, aby od Józefa uczyć się oddania wspólnocie rodzinnej, parafialnej i narodowej.

Bp Jan Zając zwrócił także uwagę na Józefa w perspektywie krzyża. – Dobry ojciec jest zawsze podporą dla dziecka w wyborach moralnych i życiowych decyzjach – mówił biskup wskazując, że w wypowiedzianych na krzyżu słowach „wykonało się” była z pewnością zawarta wdzięczność Jezusa za ojcowską opiekę Józefa, a w testamencie Jezusa: „oto Matka twoja – oto syn Twój” otrzymaliśmy również dar ojcostwa Józefa.

Na koniec biskup zachęcił, aby wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny podziękować Bogu za własną rodzinę i otoczyć ją modlitwą, a także otoczyć duchową troską wszystkie rodziny zagrożone rozpadem i również uświadomić sobie przynależność do wielkiej rodziny ludzkości i modlić się o pokój. 

Materiały Archidiecezji Krakowskiej z peregrynacji ikony Świętej Rodziny można znaleźć tutaj.

Peregrynacja w Babicach 16.03.2022 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE