STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JAN ZAJĄC: KOCHAĆ CHRYSTUSA OBECNEGO W DRUGIM CZŁOWIEKU

Bp Jan Zając: kochać Chrystusa obecnego w drugim człowieku

– Tylko trwając w przyjaźni z Jezusem – przede wszystkim przez uczestnictwo w sakramentach – jesteśmy w stanie wypełnić Jego polecenie, aby iść do świata i naprawdę kochać wszystkich ludzi, kochać Chrystusa obecnego w drugim człowieku – mówił bp Jan Zając w czasie liturgii stacyjnej w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.

Bp Jan Zając: kochać Chrystusa obecnego w drugim człowieku

W czasie homilii bp Jan Zając zwrócił uwagę, że kościołowi stacyjnemu w Krakowie w czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu patronuje Matka Boża Dobrej Rady, która wskazując na Jezusa mówi: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. Biskup wspomniał też urodzonego za zamku wawelskim a czczonego dziś w liturgii św. Kazimierza Królewicza. – Osiągnął świętość przez zasłuchanie w głos Matki Bożej, która prowadziła go drogami Ewangelii, dawała mu dobre rady. Idźmy i my tą wspaniałą drogą – zachęcał.

Bp Zając zaznaczył, że liturgia stacyjna ma charakter pokutny i zachęca do robienia rachunku sumienia. – Powinniśmy dać się przekonać, że miłość do Pana Jezusa, to nie jakiś błogostan, jakieś sympatyczne chwile wzruszeń i duchowego zadowolenia, choć nieraz je otrzymujemy na modlitwie, ale nasza miłość do Pana Jezusa jest autentyczna, kiedy wypełniamy Jego przykazania –  mówił biskup podkreślając, że nie wystarczy powierzchowna deklaracja przyjaźni z Jezusem, ale potrzeba rzetelnego przejęcie się Jego wezwaniem skierowanym do uczniów w Wieczerniku, aby miłowali się wzajemnie tak, jak On ich umiłował. – Mamy miłować na miarę naszego Mistrza. To może człowieka przerazić. Bo On miłuje nas taką miłością, która jest gotowa umyć nogi bliźniemu. Uniżyć się nawet do nóg zdrajcy… – dodawał biskup zaznaczając, że zdumieni miłością Jezusa możemy z nowymi siłami iść i służyć bliźnim.

– Tylko trwając w przyjaźni z Jezusem – przede wszystkim przez uczestnictwo w sakramentach – jesteśmy w stanie wypełnić Jego polecenie, aby iść do świata i naprawdę kochać wszystkich ludzi, kochać Chrystusa obecnego w drugim człowieku – mówił biskup podkreślając, że wzorem takiego życia jest św. Kazimierz Królewicz.

Bp Zając zwrócił uwagę, że Chrystus nie zatrzymał uczniów w Wieczerniku, ale posłał ich na cały świat. – Jeśli chcemy iść za Chrystusem na serio, to musimy zgodzić się na to, że to nas będzie wiele kosztować. (…) Aby zyskać Chrystusa, trzeba stracić wszystko inne – mówił odwołując się do czytanego dziś w liturgii Listu św. Pawła do Filipian. – Świętość jest łaską. A nasz wysiłek skuteczny jest tylko wtedy, gdy pierwszeństwo w naszym życiu ma wiara w Chrystusa, poznanie Jego mocy zmartwychwstania, a także udział w Jego cierpieniach – mówił biskup, a homilię zakończył modlitwą do Matki Bożej Dobrej Rady i św. Kazimierza, aby pomagali wychodzić z Chrystusowego Wieczernika i głosić całemu światu Ewangelię zmartwychwstałego Pana.

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady jest świątynią stacyjną na wzór rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.

IMG_3156

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE