STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JANUSZ MASTALSKI O CZTERECH FILARACH ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO I RODZINNEGO

Bp Janusz Mastalski o czterech filarach życia chrześcijańskiego i rodzinnego

Podczas peregrynacji ikony Świętej Rodziny w parafii pw. św. Marcina w Krzeszowicach bp Janusz Mastalski wskazywał na cztery filary życia chrześcijańskiego i rodzinnego: łagodność, pokorę, właściwą hierarchię wartości i zawierzenie.

Bp Janusz Mastalski o czterech filarach życia chrześcijańskiego i rodzinnego

Biskup powiedział, że pielgrzymowanie ikony jest radosne, ale nie można zapominać o dramatycznych wydarzeniach na Wschodzie. W tym kontekście wierni przychodzą do świątyni, by umocnić się w przekonaniu, że warto budować na wartościach, które niesie wiara. Papież Franciszek mówił, że rodzina musi być pełna radości w miłości. Biskup powiedział, że spoglądając na Ewangelię i nauczanie Ojca Świętego warto sformułować cztery drogowskazy na dalszą drogę życia.

W pierwszym czytaniu autor natchniony zachęca do łagodności. Nie ma miłości tam, gdzie jest niechęć, zazdrość i kłótnia. Należy nauczyć się panować nad emocjami i słowami wypowiadanymi w afekcie. Łagodność to budowanie rodzinnej atmosfery z dystansem do siebie. Tymczasem w rodzinach jest coraz mniej dobrych słów i uśmiechu, a coraz więcej rozczarowania.

Psalmista namawia do nawrócenia i pokory. Pokora to umiejętność ustąpienia, przyznania się do błędu i wejścia w dobre kompromisy. Papież mówił, że wiara jest zakotwiczona w niebie i należy wspinać się w stronę Jezusa. Zbawiciel nakazuje by na wzór Świętej Rodziny mieć w sobie pokorę.

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” – wskazuje aklamacja. Jezus wzywa do ustawienia stałej hierarchii wartości. Powinno się być wiernym Kościołowi, Boga traktować jako fundament swego życia, a drugiego człowieka jako dar. Narzędziem ustawienia hierarchii wartości jest prawdziwa miłość.

 W Ewangelii Jezus prosi ludzi, by uwierzyli Bogu. – Rodzina ma być mocna Bogiem. Zawierzyć to znaczy ufać pomimo wszystko – zauważył biskup. Zawierzyć Bogu to także szukać okazji do spotkania i otwierać się na wolę Bożą.

– Cztery filary życia chrześcijańskiego i rodzinnego: łagodność, pokora, właściwa hierarchia wartości, a nade wszystko zawierzenie. Rozważmy te słowa po powrocie do domu – poprosił bp Janusz Mastalski.

Na zakończenie przywołał słowa papieża Franciszka, który mówił, że życie jest pielgrzymką. – Może warto przy tej ikonie powiedzieć: Panie, idę dalej w swoje życie, ale z Tobą, z Maryją, że św. Józefem? – zapytał biskup.

Materiały Archidiecezji Krakowskiej z peregrynacji ikony Świętej Rodziny można znaleźć tutaj.

Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w parafii św. Marcina w Krzeszowicach 01.04.2022 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE