STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JANUSZ MASTALSKI O NARZĘDZIACH SŁUŻĄCYCH ODNOWIE KAPŁAŃSKIEJ

Bp Janusz Mastalski o narzędziach służących odnowie kapłańskiej

– Powrót, poznanie, pokuta, posłuszeństwo i pokora – pięć śladów kapłana, który kocha i dlatego żyje w perspektywie aggiornamento – mówił bp Janusz Mastalski w czasie pokutnej pielgrzymki kapłanów Archidiecezji Krakowskiej zgromadzonych w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej.
– Mamy wyjechać z tej pielgrzymki, z tego pokutnego trwania, młodsi – młodsi duchem. Z tą świadomością, że nade wszystko jesteśmy potrzebni – mówił bp Janusz Mastalski i zwracał uwagę, że miłość do Jezusa i kapłaństwa powinna przymusić do wewnętrznej odnowy. Krakowski biskup pomocniczy wskazał kapłanom, na podstawie dzisiejszej liturgii Słowa, na pięć „P” – pięć narzędzi służących odnowie.

1. Powrót. – Trzeba wrócić z przestrzeni marzeń i pragnień. Często one nas zabijają, bo sprawiają, że często nie czujemy się na swoim miejscu – mówił biskup. – Trzeba wrócić z przestrzeni pokus i wstydliwych uzależnień, które nas upokarzają – dodawał.

2. Poznanie Pana. – Zachęta do odkrywania na nowo kapłańskiej modlitwy, mszy i słowa – mówił biskup zaznaczając, że patrząc dziś na kapłanów na Ukrainie, którzy odprawiają Eucharystię w schronach, o wiele bardziej docenia się możliwość sprawowania Mszy św. – Ważne jest to, abyśmy poznali Pana i zapytali: Panie, co dalej, jak ma wyglądać to kapłaństwo? Czy mam brnąć w narzekaniu, krytykowaniu, niechęci? Tylko co to daje? – pytał retorycznie. – Poznanie Boga, który przychodzi i mówi: nie dziel, tylko łącz; nie krytykuj, tylko próbuj zrozumieć; zauważ problemy współbrata – wyliczał.

3. Pokuta. – Tylko człowiek pokuty jest zdolny wejść na drogę pojednania, otwartości, uśmiechu do współbrata – mówił i zaznaczał, że pokuta wymaga odwagi ofiary, wymaga pomysłu na nią i konsekwencji. Podkreślał, że pokuta to nie tylko odmówienie sobie czegoś, ale ona ma rozwijać wewnętrznie.

4. Posłuszeństwo Bogu. – Na czym to posłuszeństwo ma polegać? Na podporządkowaniu się w prawdzie, w wolności – mówił biskup i zwracał uwagę na posłuszeństwo wewnętrzne, które sprawia, że człowiek nie użala się na niesprawiedliwość, ale pyta: czego chcesz ode mnie, Panie.

5. Pokora. – To świadomość swojej niedoskonałości. To jest autentyczność, to szacunek wobec drugiego człowieka – mówił biskup apelując najpierw o poszukiwanie prawdy, a dopiero później o krytykowanie.

– Powrót, poznanie, pokuta, posłuszeństwo i pokora. Pięć śladów kapłana, który kocha i dlatego żyje w perspektywie aggiornamento – podsumował bp Janusz Mastalski.

Na zakończenie liturgii proboszcz ks. Zdzisław Balon przypomniał słowa kard. Karola Wojtyły i uczynił je życzeniami dla pielgrzymujących do myślenickiego sanktuarium księży. W czasie koronacji wizerunku Matki Bożej Pani Myślenickiej ówczesny metropolita krakowski powiedział: „Niech Twoje szczególne piękno zapada głęboko w dusze nasze kapłańskie”.

1690036(0)

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE