STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JANUSZ MASTALSKI W PCIMIU O “BOŻEJ FARMAKOTERAPII”

Bp Janusz Mastalski w Pcimiu o “Bożej farmakoterapii”

Modlitwa, miłość i troska o moralność to trzy składniki “antybiotyku”, który pomaga w radzeniu sobie z kryzysami w Kościele. Wskazał na nie bp Janusz Mastalski w czasie wizytacji kanonicznej w parafii św. Mikołaja w Pcimiu.
Komentując przypowieść o dzierżawcach winnicy bp Janusz Mastalski zauważył, że stosunek do Jezusa podzielił Izrael na tych, którzy w Niego uwierzyli i tych, którzy Go odrzucili. – Łatwo w dzisiejszych czasach odrzucać Boga i Kościół. Łatwo w obecnych czasach być letnim – mówił krakowski biskup pomocniczy zwracając uwagę, że skandale w Kościele prowadzą do łatwych uogólnień. Wskazując na wydarzenia w “pewnej diecezji” i fakt, że rodzice nie chcą z ich powodu wysyłać swoich dzieci do służby liturgicznej, nazwał to “policzkiem” dla księży i zaznaczył, że wszystkich duchownych traktuje się tak samo. – To nie jest smutek tylko wasz, ale i nasz. Jeśli w rodzinie się coś dzieje, to nie zmieniamy nazwiska, nie uciekamy, tylko próbujemy pomóc. I o tę pomoc was proszę – zwracał się do parafian w Pcimiu bp Janusz Mastalski.

Na podstawie liturgii Słowa zaproponował wiernym “trzyskładnikowy antybiotyk” radzenia sobie z kryzysami w Kościele. Podstawowym składnikiem jest modlitwa. – Intymne spotkanie z Bogiem polega na szukaniu czasu dla Boga – mówił krakowski biskup pomocniczy podkreślając, że modlitwa polega na “zwierzaniu się” i “trwaniu przed Bogiem w ciszy”.

Drugi składnik to miłość, czyli “obdarowywanie innych”, “wrażliwość”, “ofiarność i rezygnacja z czegoś dla kogoś”. – Nie ma prawdziwej miłości bez rezygnacji, nie raz z przyjemności – podkreślał biskup dodając, że obdarowywanie innych związane jest także z dyspozycyjnością.

Trzeci składnik to troska o moralność. – Moralność to styl postępowania i styl konkretnych wyborów, czyli konkretna hierarchia wartości – mówił bp Janusz Mastalski. – Chrześcijański styl postępowania i wyborów to jest poszukiwanie dobra dla innych – dodawał.

– Poddajmy się tej farmakoterapii Bożej. Weźmy ten antybiotyk o trzech składnikach na te trudne czasy – modlitwa, miłość, moralność. A wtedy, nawet jeśli przyjdą trudne chwile, nie przegramy życia, a mamy je jedno – apelował na koniec biskup.

Po Mszy św. bp Janusz Mastalski spotkał się z młodzieżą. Najpierw sam zadawał pytania o parafię i księży w niej pracujących, a później odpowiadał na pytania młodych. Stwierdził, że ich obecność jest świadectwem, że Kościół może być dobrym i bezpiecznym miejscem dla ludzi w ich wieku.

Pierwszy kościół w Pcimiu został zbudowany w 1338 roku. Wyposażony został przez króla Kazimierza Wielkiego. W XIX w. wzniesiono nowy kościół, w którym pozostała m.in. gotycka rzeźba św. Mikołaja datowana na XIV w., która stanowi najwybitniejszy przykład małopolskiej rzeźby średniowiecznej (przechowywana jest obecnie w muzeum państwowym w Myślenicach). W roku 1983 rozpoczęto rozbudowę kościoła – przez dobudowanie transeptu w prezbiterium w przedłużeniu nawy głównej powierzchnia użytkowa świątyni zwiększyła się o ponad 100%.

Wizytacja kanoniczna w parafii św. Mikołaja w Pcimiu 08.10.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE