STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP MASTALSKI: HARCERZ NIGDY NIE DZIELI, HARCERZ ZAWSZE ŁĄCZY. PIELGRZYMKA HARCERZY DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Bp Mastalski: Harcerz nigdy nie dzieli, harcerz zawsze łączy. Pielgrzymka harcerzy do Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę do kalwaryjskiego sanktuarium przybyli harcerze z Krakowskiej Chorągwi ZHP. Młodzi wraz ze swoimi opiekunami i duszpasterzami modlili się o wierność przyrzeczeniu harcerskiemu i dojście do świętości. Wieczornej Eucharystii w sobotę przewodniczył bp Janusz Mastalski.

Bp Mastalski: Harcerz nigdy nie dzieli, harcerz zawsze łączy. Pielgrzymka harcerzy do Kalwarii Zebrzydowskiej

W homilii, odwołując się do przeżywanej Oktawy wielkanocnej zachęcał, by harcerze przeżywając ten okres, wyszli z niego piękniejsi. Następnie podał zasadę trzech „s”, które są wymiarami miłosierdzia. Pierwszym z nich jest szacunek dla innych.
– Pamiętacie, Jezus mówił kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Ten szacunek dla innych, to troska o drugiego. Szacunek dla innych to również cierpliwość. Ale jeśli mówimy o szacunku dla innych, to miłosierdzie powinno być szczególnie widoczne w domu.

Według biskupa ma ono polegać na dbaniu o dobrą atmosferę i szacunek dla domowników. Drugim wymiarem miłosierdzia jest samowychowanie.
– Kto w drobnych rzeczach jest wierny, w wielkich będzie wierny. Czy młody człowiek potrzebuje takiego samowychowania w obecnych czasach? Absolutnie tak! Harcerz to taki człowiek, który zawsze wychodzi z dobrocią do innych, ale żeby tak było, musi sobie sam stawiać wymagania.

Trzecim wymiarem miłosierdzia jest służba.- Pan Jezus powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili – służba, a zatem bycie dla czegoś i dla kogoś – przekonywał biskup.

W prawidłowej postawie harcerza, według kaznodziei trzeba mieć też trzy cechy: wrażliwość, dyspozycyjność i ofiarność.
– Harcerz nigdy nie oblicza, czy mu się to opłaca, czy nie. Harcerz zapomni o sobie.

Biskup zakończył słowami św. Jana Pawła II, który życzył, by prawo harcerskie i zwięzłe ‘czuwaj’ pozostało słowem wywoławczym dla tego, co jest dobre i szlachetne.

Harcerze przybyli w pielgrzymce do sanktuarium czwarty raz. O 9.00 wyszli z Wadowic i na Kalwarii zostali przywitani tuż po 15.00. W czasie dwudniowego pobytu w Kalwarii wzięli udział w grze terenowej, warsztatach „w kręgu ikon”, zajęciach „Dzieło Pomocy Ojca Pio”, wspólnym ognisku i modlitwie. W niedzielę uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej w kościele Trzeciego Upadku Pana Jezusa na Dróżkach. Jak zaznaczyli organizatorzy, trud wędrówki, interesujące warsztaty, wspólna i indywidualna modlitwa oraz niezapomniane przeżycia w harcerskim gronie to tylko niektóre cechy Pielgrzymki ZHP Chorągwi Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

O. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
Fot. O. F. Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

Galeria

ZOBACZ TAKŻE