STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP ROBERT CHRZĄSZCZ W SEMINARIUM: WASZA POSŁUGA TO PODAWANIE ZGŁODNIAŁYM BRACIOM CHLEBA BOŻEGO SŁOWA I NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Bp Robert Chrząszcz w seminarium: wasza posługa to podawanie zgłodniałym braciom chleba Bożego Słowa i Najświętszej Eucharystii

- Odczytujemy dzisiaj wezwania, które Pan Bóg kieruje do swego ludu za pośrednictwem proroka Izajasza: „usunąć jarzmo, przestać grozić palcem i mówić przewrotnie”. To prawdziwy program duchowej formacji wielkopostnej dla całej wspólnoty Kościoła, a w kontekście naszej dzisiejszej uroczystości, szczególne natchnienie dla tych, którzy otrzymują urząd lektora i akolity - mówił biskup Robert Chrząszcz podczas Mszy św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
Na początku homilii bp Robert Chrząszcz nawiązał do Ewangelii św. Łukasza, w której przedstawiony został moment powołanie celnika Lewiego. – Jak wiemy z dalszego opisu Ewangelii, esencją postawy człowieka, który idzie za Jezusem jest pokorna świadomość własnej słabości, niewystarczalności, uznanie bolesnej prawdy o popełnionych grzechach, a jednocześnie ogromna ufność w Boże miłosierdzie. Te dwa ściśle ze sobą połączone elementy: świadomość własnej słabości oraz ufność w miłosierną miłość Boga, stanowią lekarstwo przeciwko pokusie przewrotnej mentalności tego świata – wskazał biskup.

Przypomniał, że przed pięćdziesięciu laty ówczesny metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła, podczas udzielania alumnom święceń niższych oraz święceń diakonatu podkreślał, że każdy wyświęcony powinien sobie zadawać pytanie, czy jest już nowym człowiekiem. – Nowy człowiek wyrasta ze starego: ale musi po drodze, między tym starym a nowym, znaleźć ten zaczyn ewangeliczny: słowo Chrystusa i Jego moc – mówił kard. Karol Wojtyła. Biskup Robert Chrząszcz zauważył, że klerycy w drodze do święceń pokonują kolejne stopnie, co pozornie przypomina początki „kariery” w Kościele. Jest to wypaczona perspektywa, która sprawia, że drugi człowiek nie jest bliźnim lecz konkurencją.

Przywołał echa reakcji na decyzję Ojca Świętego o dopuszczeniu kobiet do posługi lektoratu i akolitatu. Dodał, że jedni dostrzegli w tym znak rozluźnienia dyscypliny kościelnej, inni konkurencję dla osób i instytucji pilnujących ustalonego porządku. Biskup Chrząszcz podkreślił, że należy spokojnie wsłuchać się w głos papieża Franciszka, który tłumaczy: „Określone posługi ustanowione przez Kościół mają za podstawę wspólną kondycję człowieka ochrzczonego i królewskie kapłaństwo otrzymane w sakramencie chrztu; są one zasadniczo różne od posługi święceń, którą otrzymuje się w sakramencie święceń. Również ugruntowana praktyka w Kościele łacińskim istotnie potwierdziła, że takie świeckie posługi, opierając się na sakramencie chrztu, mogą być powierzane wszystkim zdatnym wiernym, zarówno mężczyznom jak i kobietom”.

Przypomniał, że zostawić wszystko i pójść za Jezusem oznacza także oderwanie się od kryteriów oceny. Św. Jan w swoim liście pisał, że ten kto miłuje świat, nie ma w sobie miłości Ojca. Świat przemija, a z nim jego pożądliwość, a ten kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. Biskup przyznał, że nie jest to łatwe i wymaga codziennych zmagań i  być może właśnie dlatego posługa lektoratu i akolitatu w Archidiecezji Krakowskiej zostaje udzielona na początku Wielkiego Postu. – W tym sensie odczytujemy dzisiaj wezwania, które Pan Bóg kieruje do swego ludu za pośrednictwem proroka Izajasza: „usunąć jarzmo, przestać grozić palcem i mówić przewrotnie…”. To prawdziwy program duchowej formacji wielkopostnej dla całej wspólnoty kościoła, a w kontekście naszej dzisiejszej uroczystości, szczególne natchnienie dla tych, którzy otrzymują urząd lektora i akolity, czyli – jak mawiał św. Jan Paweł II „dar i zadanie” – powiedział biskup. Dodał, że postawa podawania zgłodniałemu człowiekowi chleba Bożego Słowa i Najświętszej Eucharystii zostaje dana i zadana braciom. – Niechaj rozpoczęty Wielki Post będzie czasem łaski dla wszystkich tutaj obecnych. Nowych zaś lektorów i akolitów zawierzam z ufnością Najświętszej Maryi Pannie, która jest Matką i Służebnicą Wcielonego Słowa oraz Niewiastą Eucharystii – zakończył.

DSC09712

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE