STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP ROBERT CHRZĄSZCZ W ŚRODĘ POPIELCOWĄ: BOŻE ZBAWIENIE JEST DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

Bp Robert Chrząszcz w Środę Popielcową: Boże zbawienie jest dostępne dla wszystkich

Moc Chrystusowego odkupienia może ogarnąć każdego z nas. Trzeba jednak otwarcia serca i gotowości na przyjęcie daru z nieba - mówił bp Robert Chrząszcz podczas Mszy św. odprawionej w Środę Popielcową w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich.
Na początku homilii biskup nawiązał do słów św. Pawła: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (…) Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”. Wskazał, że określają one dokładnie czym dla każdego chrześcijanina jest Wielki Post. W tych dniach Kościół uświadamia sobie, że uczestniczy w wielkim dziele odkupienia świata. Powtarza, aby się nawracać i wierzyć w Ewangelię, ponieważ Boże zbawienie jest dostępne dla wszystkich. – Moc Chrystusowego odkupienia może ogarnąć każdego z nas. Trzeba jednak otwarcia serca i gotowości na przyjęcie daru z nieba, dania zdecydowanej odpowiedzi. Na przeszkodzie jak zawsze staje grzech – zauważył biskup. Wielki Post to czas nawrócenia, odejścia od grzechu, przemiany serca i sposobu myślenia, jest także czasem wielkiego miłosierdzia i przebaczenia, które przychodzi od Boga. – Bóg wzywa do nawrócenia i przebacza temu, kto zwraca się do niego. Jest bardzo cierpliwy wobec grzeszników – zauważył biskup. Przywołał słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że pokuta nie jest drogą smutku lecz wyzwolenia. Chrześcijańskiemu nawróceniu towarzyszy radość wypływająca z wiary w Boże miłosierdzie. Psalm 51 w swojej formie błagania o przebaczenie pokazuje wielką ufność i radość z możliwości dostąpienia przebaczenia.

Liturgia słowa wskazuje na potrójną drogę pokutowania: modlitwę, jałmużnę, post. Modlitwa jest odniesieniem do Boga, jałmużna do bliźniego, a post do siebie samego. Stają się one lekarstwem na pychę, chciwość i gniew, ale muszą być prawdziwe. Należy stawać w prawdzie z własnym sumieniem, pytając siebie o właściwą motywację uczynków. – Nawrócenie ma wypływać z głębi pragnienia oglądania Boga, nawet nie ze strachu przed Jego sprawiedliwością. Bóg sam zapewnia, że nie chce śmierci grzesznika, ale jego nawrócenia, by obdarzyć go na nowo życiem swego dziecka – podkreślił biskup.

Zauważył, że w Wielkim Poście trzeba iść do spowiedzi, by przeżyć ten okres w stanie łaski uświęcającej, ponieważ tylko ona sprawia że człowiek może się nawrócić. W swoim orędziu na Wielki Post papież Franciszek prosi, by używać słów otuchy które koją, umacniają i dają pociechę. – Ważne abyśmy w naszym życiu realizowali konkretne gesty, byśmy stawali się coraz lepszymi ludźmi – wskazał bp Robert Chrząszcz. Na zakończenie przytoczył modlitwę św. Ignacego Loyoli: „Panie, nie mogę powiedzieć, że Cię kocham, bo cóż znaczą słowa. Mogę i chcę Ci to udowodnić czynem. Daj mi Twą łaskę, abym mógł tego dokonać”.

IMG_0424

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE