STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / CARITAS POMAGA BEZ PRZERWY

Caritas pomaga bez przerwy

Nie możemy przestać pomagać osobom najuboższym, których sytuacja teraz dodatkowo się skomplikowała. „Słuchamy Pana Boga. Dopóki jesteśmy zdrowi i damy radę, będziemy pracować” – mówi s. Leokadia Martyniak, albertynka, kierowniczka prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kuchni św. Brata Alberta w Krakowie. Kuchnia działa, ale ze względu na stan epidemii wydaje posiłki tylko na wynos. Pracownicy proszą o zachowanie dużych odstępów w kolejce i przychodzenie z własnym pojemnikiem na zupę. Ludzi jest więcej, bo część kuchni przestała działać albo wydaje tylko suchy prowiant. Potrzebne są jednorazowe pojemniki na żywność i środki ochrony, które pomogą zabezpieczyć pracowników.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Punkt Socjalny Caritas w Brzegach dysponuje żywnością z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, finansowanego przez Unię Europejską. Wydawać ją można jednak tylko osobom skierowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które spełniają określone kryteria dochodowe, a te się nie zmieniły. Ułatwienie jest tylko takie, że do osób na kwarantannie, zakwalifikowanych do programu, żywność dowiozą służby mundurowe.

Indywidualnych odbiorców żywności prosimy o zachowywanie dużych odstępów w kolejce i stosowanie się do zaleceń pracowników. Równocześnie Caritas apeluje do uczestniczących w programie partnerów lokalnych: Ośrodków Pomocy Społecznej i parafii, aby – zachowując konieczne środki ostrożności – nie rezygnowali z odbierania żywności dla swoich podopiecznych i wypracowały bezpieczny sposób jej dystrybucji. Najubożsi naprawdę potrzebują tej pomocy. W transport żywności włączyły się Wojska Obrony Terytorialnej, za co serdecznie dziękujemy.

Starszym trzeba pomóc

W ramach rozszerzenia pomocy seniorom, osobom niepełnosprawnym i bezdomnym krakowska Caritas stara się dotrzeć do potrzebujących z paczkami z żywnością i środkami czystości. Pomoc trafia do osób starszych i chorych poprzez pracowników placówek Caritas w terenie, niektóre osoby proszą też o pomoc telefonicznie i po sprawdzeniu ich sytuacji pracownik lub wolontariusz Caritas przywozi im zakupy.

Liczymy na pomoc osób, które mają możliwość zorganizowania środków ochrony takich jak maski, rękawiczki, fartuchy, płyny dezynfekcyjne dla pracowników, wolontariuszy i osób potrzebujących.

Przedświąteczna zbiórka żywności w sklepach została odwołana, nie będzie więc z czego zrobić świątecznych paczek dla najuboższych. Wolontariusze w parafiach to w większości seniorzy, czyli osoby najbardziej narażone podczas epidemii. Może ten czas jest okazją, by poprosić o zaangażowanie w działalność charytatywną w parafiach także młodsze osoby?

Warto naśladować te Parafialne Zespoły Caritas, które od początku epidemii ogłaszają gotowość organizowania zakupów dla osób starszych i niepełnosprawnych. Bardzo prosimy, aby parafie starały się zorganizować na swoim terenie wolontariuszy, którzy  pomogą przynieść zakupy osobom starszym oraz by zachęcały do pomocy sąsiedzkiej. Takiej pomocy nie da się zorganizować centralnie. Dyżur telefoniczny w parafii i otwarty kościół, do którego można wejść na chwilę modlitwy i adoracji to konieczność, skoro przez stan epidemii zostaliśmy pozbawieni możliwości wspólnego uczestniczenia we Mszy świętej.

Zdalna praca, realny kontakt

Na polecenie wojewody małopolskiego z 11 marca Caritas musiała zawiesić działalność prowadzonych przez nas placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Terapeuci starają się utrzymać kontakt z podopiecznymi telefonicznie i poprzez Internet. Życie przeniosło się do sieci, podopieczni wysyłają projekty nowych prac mailami i wrzucają stare zdjęcia.

Od początku zalecanej izolacji pracownicy stacji opieki starają się kontaktować ze swoimi starszymi i niepełnosprawnymi  podopiecznymi. Chociaż rehabilitację w stacjach opieki musieliśmy odwołać, to pielęgniarki odwiedzają swoich podopiecznych w domach, starają się też przynosić im zakupy.

Prowadzone przez Caritas placówki stałego pobytu działają normalnie, wprowadzone są tylko zakazy odwiedzin i ograniczenia wyjść, które wymusiła sytuacja.

Respirator dla Krakowa

W związku ze skierowaną do Caritas prośbą rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na dodatkowy respirator dla Krakowa. Zdajemy sobie sprawę, że ta akcja może być na wagę życia. Wpłat można dokonywać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 z dopiskiem RESPIRATOR lub online poprzez stronę internetową www.krakowcaritas.pl.

W biurze Caritas trwa dyżur telefoniczny. W razie potrzeby prosimy o kontakt:
tel. 12 637 07 12, 12 638 07 08 lub e-mail: krakow@caritas.pl.

W obliczu epidemii postarajmy się nie tylko zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale wspólnymi siłami pomóc tym, którzy naszej pomocy najbardziej potrzebują.

Agnieszka Homan | Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE