STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / CELEM JEST NIEBO. BIERZMOWANIE NA OS. PODWAWELSKIM

Celem jest niebo. Bierzmowanie na os. Podwawelskim

- Idźcie za Chrystusem, mężnie głosząc Ewangelię! - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski, udzielając Sakramentu Bierzmowania w parafii Matki Bożej Fatimskiej na os. Podwawelskim w Krakowie.

Celem jest niebo. Bierzmowanie na os. Podwawelskim

Arcybiskupa przywitał proboszcz, ks. Marian Wanat, który wyraził nadzieję, że umocniona łaską Ducha Świętego młodzież będzie odważnie świadczyć o Chrystusie.

W homilii, metropolita zauważył, że ewangeliczna przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach winnicy jest zapowiedzią nienawiści, której doświadczył Chrystus.
– W tej przypowieści, Pan Jezus streścił całą historię niewierności synów Izraela, którzy lekceważyli zawarte w Dekalogu Boże prawo i zwracali się do pogańskich bożków. Bóg, pełen miłosierdzia, ciągle wysyłał do nich proroków, aby upominali, wzywali do nawrócenia i dawali świadectwo, zachęcając do zmiany postępowania.

Morderstwo jedynego syna właściciela winnicy odnosi się do Chrystusa, który został odrzucony przez swój lud i skazany na śmierć na krzyżu. Jego historia nie skończyła się na jednak na Golgocie, ale znalazła swoje dopełnienie w tajemnicy zmartwychwstania. Arcybiskup, odwołując się do słów św. Pawła, dodał, że głoszona przez Apostołów prawda o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie była głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów.
– Dla nas ta prawda jest Bożą mocą, która daje nam szczególne siły, pozwalające osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa. Nie śmierć jest ostatnim słowem! Finalnym etapem ludzkiego życia jest zbawienie.

Zwracając się do kandydatów, arcybiskup podkreślił, że złożone przez nich zapewnienie mężnego wyznawania wiary jest niełatwym zadaniem w czasach, kiedy dyskredytuje i pomniejsza się głos Kościoła.
– Wiemy, umocnieni darem mądrości, umiejętności, rozumu, dobrej rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej, ile mocy i mądrości zawiera prawda o zmartwychwstałym Chrystusie.

Metropolita zaznaczył, że jeśli chrześcijanin chce w pełni zrozumieć swoje człowieczeństwo musi spojrzeć na siebie i swoje życie w świetle słów Chrystusa: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Na zakończenie podkreślił, że człowiek wiary żyje nadzieją, bo wie, że jego celem jest szczęście wieczne w niebie.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska

Bierzmowanie w parafii Matki Bożej Fatimskiej na os. Podwawelskim w Krakowie | Abp Marek Jędraszewski, 23.03.2019

ZOBACZ TAKŻE