STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / CO BIBLISTA I LITURGISTA MAJĄ DO POWIEDZENIA O EUCHARYSTII? – INTERNETOWE WIELKOPOSTNE „REKOLEKCJE NA DWA GŁOSY” ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Co biblista i liturgista mają do powiedzenia o Eucharystii? – internetowe wielkopostne „Rekolekcje na Dwa Głosy” Archidiecezji Krakowskiej

Co biblista i liturgista mają do powiedzenia o Eucharystii? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać wraz z ks. dr. Wojciechem Węgrzyniakiem oraz ks. dr. Krzysztofem Porosło w czasie internetowych wielkopostnych „Rekolekcji na Dwa Głosy”, na które zapraszamy od pierwszego piątku Wielkiego Postu.

Co biblista i liturgista mają do powiedzenia o Eucharystii? – internetowe wielkopostne „Rekolekcje na Dwa Głosy” Archidiecezji Krakowskiej

Rozpoczętemu w grudniu rokowi liturgicznemu towarzyszy hasło: „Wielka tajemnica wiary”. To właśnie nad tą wielką tajemnicą, jaką jest Eucharystia, chcemy pochylić się także w czasie wielkopostnych rekolekcji. Czy rozumiemy misterium, w którym uczestniczymy? Czy świadomie wykonujemy gesty, które prowadzą nas przez Mszę św.? Jak tłumaczy je Pismo Święte, a jaka odpowiedź wypływa z tradycji liturgicznej?

Przez cały Wielki Post, w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 6.15, będziemy poznawać, tłumaczyć i rozważać kolejne elementy Eucharystii z perspektywy biblisty i liturgisty, aby choć trochę zbliżyć się do tajemnicy, w której uczestniczymy.

Każdemu odcinkowi towarzyszyć będzie także challenge, czyli zadanie, które pozwoli każdemu z nas podjąć próbę realizacji treści rekolekcji w praktyce, aby w ten sposób nie tylko słuchać, ale przede wszystkim działać i wykorzystać Wielki Post, jako szansę na przemienienie samego siebie.

Zapraszamy na kanał YouTube Archidiecezji Krakowskiej.

Nastawmy budziki i wspólnie zgłębiajmy tajemnicę, która jest na wyciągnięcie ręki!


Ks. Wojciech Węgrzyniak – kapłan Archidiecezji Krakowskiej, biblista, rekolekcjonista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest koordynatorem Formacji Stałej Kapłanów w Archidiecezji Krakowskiej. Studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Biblicum) oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie.

Ks. Krzysztof Porosło – kapłan Archidiecezji Krakowskiej, liturgista, rekolekcjonista, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Studium Dominicanum w Warszawie. Prowadzi duszpasterstwo akademickie “Patmos”, działające przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Studiował na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE