STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / CZCICIELE MARYI W ŁAGIEWNIKACH

Czciciele Maryi w Łagiewnikach

W sobotę, 14 maja, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przybyli czciciele Maryi. Eucharystii, która stanowiła centralny punkt spotkania, przewodniczył o. Piotr Cuber OFM Conv.
Jak przypomniał na początku Mszy św. ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, na pielgrzymkę zaprosiło „Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej”. -W tym roku mija sto pięć lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej. Jego powstanie wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Wówczas bowiem dogasała I wojna światowa, rozpalało się zarzewie Rewolucji Październikowej i nasilały się antykościelne działania masonerii. Z drugiej strony Matka Boża w Fatimie objawiła tajemnice i wezwała do nawrócenia. W takich okolicznościach, 16 października 1917 roku, ojciec Maksymilian Maria Kolbe – wówczas jeszcze jako kleryk -wraz z sześcioma innymi franciszkanami, inicjuje ruch maryjny – Rycerstwo Niepokalanej. Ruch był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych. Warto zauważyć, że Rycerstwo Niepokalanej powstało trzy dni po ostatnich objawieniach Matki Bożej w Fatimie i było niejako odpowiedzią na Orędzie z nieba – mówił i dodawał: – Na plakacie zapraszającym na dzisiejsze spotkanie widnieje wizerunek Matki Bożej, Matki Miłosierdzia oraz 3 wezwania z litanii loretańskiej: „Matko Miłosierdzia, Królowo pokoju, Królowo Polski…”. Niech one wyznaczają intencje naszej modlitwy. Prośmy o miłosierdzie, przeżywając rok przygotowań do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał na tym miejscu św. Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku; prośmy o pokój dla udręczonej wojną Ukrainy, prośmy o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny…

W homilii ks. Bogusław Nagel, asystent kościelny Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej” Archidiecezji Krakowskiej podkreślał rolę Maryi w dziejach zbawienia. Przypominał, że Maryja jest Matką Boga. Kaznodzieja – w nawiązaniu do obecnej sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, mówił o potrzebie i roli pokoju. – Aby ten pokój był w rodzinie – jeżeli jest w sercu ojca i matki – będzie w sercu dzieci. Jeżeli będzie w rodzinie, będzie w społeczeństwie. Jeżeli będzie w społeczeństwie, będzie w świecie. Pokój rozpoczyna się od ludzkiego serca – mówił.

Asystent kościelny Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej” Archidiecezji Krakowskiej przypomniał słowa św. Maksymiliana Marii Kolbe, założyciela Rycerstwa Niepokalanej. – Pewnemu cierpiącemu człowiekowi św. Maksymilian tak radzi: „Zrób tak – przede wszystkim unikaj smutku i zmartwień, bo nie ma racji do smutku. Czyż Opatrzność Boża nie kieruje światem?

Czy może się wydarzyć cokolwiek o czym by Pan Bóg nie wiedział i czego nie dopuścił? Jeżeli zaś to dopuszcza to bez wątpliwości, dla dobra naszego. Stąd i twoje cierpienia, które opisujesz i które, rzeczywiście są przykre, nie powinny ci odbierać pokoju ani trapić”. Często jest tak, że ten niepokój tracimy w obliczu jakiejś choroby, nieszczęścia. Jak wielu traci pokój serca w dzisiejszych czasach. I mówi do nas św. Maksymilian: „więcej pokoju, bardzo dużo pokoju w oddaniu się całkowitym na wolę Bożą, wolę Niepokalanej.

Ks. Nagel podkreślał, że każdy człowiek został powołany do świętości. – Pomimo naszej słabości, jesteśmy wezwani do świętości. Ja też mam zostać świętym. Również mnie do świętości zaprasza Pan Bóg – mówił, wskazując na postać św. Maksymiliana, który został męczennikiem, oddał życie za drugiego człowieka.

Czciciele Maryi wspólnie odmówili różaniec, uczestniczyli w nabożeństwie majowym oraz wysłuchali konferencji, w czasie której ks. Bogusław Nagel mówił o roli Kościoła w Polsce. Nawiązując do różnych wydarzeń z przeszłości, zaznaczał, że to właśnie Kościół przyczynił się do zachowania naszej tożsamości narodowej.

Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium

Galeria

ZOBACZ TAKŻE