STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DOBRA NOWINA: UCZTOWAĆ Z BOGIEM. ROZWAŻANIE NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA, ROK B

Dobra Nowina: Ucztować z Bogiem. Rozważanie na Uroczystość Bożego Ciała, rok B

„Dobra nowina” to cykl internetowych rozważań Pisma Świętego, w których trakcie ks. Artur Czepiel i ks. Mieszko Ćwiertnia przybliżają Słowo Boże kierowane do nas w niedziele oraz inne ważne uroczystości i święta roku liturgicznego. Premierowe odcinki co sobotę o 17.07, a w przypadku świąt ruchomych, każdego popołudnia w wigilię o tej samej porze.Świąteczną wieczerzę Jezus chce spożyć z uczniami w Wieczerniku. Mówi im, że spotkają człowieka z dzbanem, który wskaże apostołom miejsce. W uroczystość Bożego Ciała sami musimy zastanowić się nad tym, gdzie jest miejsce, w którym to my możemy spotkać się z Bogiem, bo Chrystus z każdym z nas indywidualnie chce spożyć ucztę paschalną. Każdego chce napełnić swoim Ciałem i swoją Krwią. Chce aby każdy z nas miał w sobie Jego życie, sam bowiem mówił, że kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew ma życie wieczne i tego wskrzesi w dniu ostatecznym.

Uczta paschalna była ucztą sprawowaną na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu, przejścia z niewoli do wolności, przejścia przez Morze Czerwone. Hebrajskie słowo „pesach” znaczy właśnie „przejście”. Jezus chce spotkać się z nami, chce aby każdy z nas wraz z nim przeszedł z niewoli do wolności, chce abyśmy moment wyzwolenia, które stało się naszym udziałem dzięki Jego zbawczej męce i śmierci na krzyżu, uczcili na Eucharystii. Chce spotkać się z nami w intymnym miejscu.

Człowiek nie ma bardziej intymnego miejsca niż swoje serce, dlatego Bóg w czasie Mszy Świętej chce przychodzić właśnie tam. Tu musimy się zapytać, czy nasze serca są przygotowane na to spotkanie? Jak o nie dbamy? Co robimy z salą przygotowaną na górze? Możemy o naszym sercu powiedzieć tak, jak w dzisiejszej Ewangelii św. Marek opisuje Wieczernik?

Stajemy przed wezwaniem do tego, żebyśmy nie tylko przyjmowali Chrystusa do serca, ale także zadbali o miejsce, w którym chcemy go przyjąć. Abyśmy zadbali o nasze serca. Prośmy zatem Jezusa, by pomagał nam przygotować serca na spotkanie z Nim. Byśmy to właśnie w nich mogli świętować spotkanie z naszym Zbawicielem. Czas Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej jest najlepszym momentem, by taką pracę rozpocząć.

Ks. Mieszko Ćwiertnia | Archidiecezja Krakowska
ZOBACZ TAKŻE