STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / #DOBRA NOWINA: UCZYNKI MIŁOSIERDZIA. ROZWAŻANIE NA XXXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, ROK A

#Dobra Nowina: Uczynki miłosierdzia. Rozważanie na XXXIV Niedzielę Zwykłą, Rok A

Dobra Nowina to seria coniedzielnych rozważań Ewangelii w formie podcastów, przygotowywanych przez ks. Roberta Młynarczyka, wikariusza parafii św. Barbary w Libiążu, katechetę i dekanalnego duszpasterza młodzieży. Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 7.07 na kanał YouTube i Spotify Archidiecezji Krakowskiej. Rozważajmy razem Dobrą Nowinę, którą daje nam Chrystus!W akcie pokutnym na początku Mszy św. przepraszamy za grzechy popełnione: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Pragnąc stanąć przed Panem w tajemnicy Eucharystii, chcemy uświadomić sobie nasze grzechy, ale i sytuacje, w których zaniedbaliśmy czynienie dobra.

Św. Brat Albert, który żył słowem dzisiejszej Ewangelii, powtarzał: „Trzeba być dobrym jak chleb”. Z kolei św. Jan od Krzyża przypomina, że „pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości”.

„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata”. Te słowa nadal słyszą osoby, które w swoim życiu pochylają się nad potrzebującymi, czyniąc to nie dla swoich korzyści, ale z miłości do Boga, który jest zawsze obecny w tych najbardziej potrzebujących.

Robert Młynarczyk | Archidiecezja Krakowska
ZOBACZ TAKŻE