STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DRUGI DZIEŃ TRIDUUM: HARMONIA I PIĘKNO PRZYBLIŻAJĄ BOGA

Drugi dzień triduum: Harmonia i piękno przybliżają Boga

Piątek do drugi dzień triduum przed piątą Ogólnopolską Pielgrzymką Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium w Łagiewnikach. W tym dniu minęła 16. rocznica poświęcenia bazyliki i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II. O godz. 18 sprawowana była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ. Hasłem piątkowego dnia były słowa: „Harmonia i piękno przybliżają Boga".Ks. Mieszczak przypomniał dzień, kiedy św. Jan Paweł II poświęcił świątynię w Łagiewnikach.

– Poświęcona świątynia jest miejscem szczególnej obecności Pana Boga. Miejscem, gdzie spływa szczególne błogosławieństwo dla modlących się. Miejscem, gdzie objawia się chwała Boża, która przemienia wnętrze człowieka i pozwala mu unieść się przed Boży majestat – mówił.

Jak podkreślał kaznodzieja, w łagiewnickiej świątyni obłok chwały Pana jest nieustannie obecny.

– Przejawia się w doświadczeniu modlących się, w działaniu na skruszone serca penitentów i w sercach tych, którzy przyjmują Komunię Świętą – zauważał i dodawał: – Teraz ta nasza świątynia zostaje wzbogacona o jeszcze jeden znak – o organy. Wspaniały instrument zbudowany z sercem i wiarą przez projektantów. (…) W ich głosie można dostrzec blask Bożego błogosławieństwa.

Ks. Mieszczak mówił o trudnej drodze powstawania organów w bazylice w Łagiewnikach i postawił pytanie:

– Czy dziś z naszego serca nie wyrwie się pieśń wdzięczności?

Kaznodzieja podkreślał, że muzyka organowa w kościele daje poczucie przebywania w innej rzeczywistości.

– Nasza dusza dzięki niej łatwiej odnajduje Pana Boga, wychodzi niejako poza materialną ograniczoność. (…) Jest Bożym darem da nas. Muzyka organowa to nie tylko dekoracja i upiększenie – wyjaśniał.

Sercanin zaznaczał, że organy to wspaniały instrument, który w najwyższym stopniu potrafi oddać wnętrze człowieka, jego ból, cierpienie, radość i wdzięczność.

– Potrafi poruszyć duszę człowieka do granic jej możliwości. Jest to instrument ukształtowany do modlitwy, do kontaktu z Panem Bogiem – mówił.

Sobota będzie ostatni dniem triduum. O godz. 18 sprawowana będzie Msza św., w czasie której ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ mówił będzie na temat: “Oddać Bogu czyli ubogacić”.

W niedzielę odbędzie się V Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium w Łagiewnikach. Po Godzinie Miłosierdzia ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, poświęci nowe organy w Bazylice.

Małgorzata Pabis | Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

ZOBACZ TAKŻE