STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DZIEŃ PAPIESKI W ŁĘTOWEM

Dzień Papieski w Łętowem

Łętowe, mała wioska w Beskidzie Wyspowym, położone jest przy Szlaku Papieskim Matki Bożej Królowej Polski. Szlak ten prowadzi malowniczą górzystą trasą z pięknymi widokami w pobliskie Gorce. Rozpoczyna się w Mszanie Dolnej, aby zakończyć swój bieg w Rzekach, w pobliżu „Papieżówki”.

Dzień Papieski w Łętowem

Mieszkańcy Łętowego pielęgnują pamięć o św. Janie Pawle II i są dumni, że właśnie on, jako metropolita krakowski, poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół. W jubileuszowym roku  setnych  urodzin św.  Jana Pawła II, podjęli inicjatywę upamiętnienia jego kilkakrotnych wizyt w parafii.

Przed kościołem parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski stanął piękny kamień z tablicą, na której umieszczony został napis: “Płacz Matki Bożej to znak nadziei. Ten płacz ma wielkie znaczenie dla Europy.  W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi Wielkiemu w setną rocznicę urodzin wdzięczni Parafianie i Duszpasterze. Biskup/Kardynał Karol Wojtyła  wizytował Łętowe. 1-8 VIII 1963 wędrował szlakiem górskim z Mszany Dolnej przez Ogorzałą – Ostrą – Kiczorę – Jasień – do Rzek. 19 IX 1975 poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół, wmurował akt erekcyjny. Łętowe, 11 X 2020”. Obok postawiono okazałą dwustronną gablotę z mapą Szlaku Papieskiego na tym terenie i historią parafii, opatrzoną licznymi fotografiami archiwalnymi, zebranymi podczas wywiadów z mieszkańcami wsi.

W Dniu Papieskim, 11 października, ks. Jan Potoplak MS, proboszcz, w koncelebrze z opiekunem duchowym Fundacji Szlaki Papieskie z ramienia metropolity krakowskiego – ks. prał. drem Stefanem Misińcem odprawili uroczystą Mszę św. Na prośbę ks. proboszcza tablicę odsłonili wójt Mszany Dolnej Bolesław Żaba, sołtys Łętowego Zbigniew Florek i radny Krzysztof Niedojad, po czym kapłani dokonali jej poświęcenia. Najmłodsi parafianie złożyli bukiet zebranych w przydomowych ogródkach “marcinków”, ulubionych jesiennych kwiatków Ojca Świętego, zapalili  znicz pamięci i prosili św. Jana Pawła Wielkiego, aby opiekował się nimi i prowadził  przez życie Bożą ścieżką.  Na koniec wszyscy uczestnicy zaśpiewali „Barkę”.

Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował  zespół regionalny „Łętowianie” i „Mali Łętowianie”. Uczniowie miejscowej szkoły ze swoimi nauczycielkami opracowali krótki program artystyczny pt. “Niech zstąpi Duch Twój… “. Wszystkie prace związane z wykonaniem gabloty, transportem i montażem kamienia, zostały wykonane nieodpłatnie przez parafian. Pomocą merytoryczną służyła Organizatorom Fundacja Szlaki Papieskie.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE