STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / EPISKOPAT O BIEŻĄCYCH SPRAWACH KOŚCIOŁA W POLSCE. KOMUNIKAT PO OBRADACH

Episkopat o bieżących sprawach Kościoła w Polsce. Komunikat po obradach

Lekcje religii w szkołach i katecheza parafialna, ochrona życia ludzkiego, kwestie dotyczące rodziny, standardy ochrony małoletnich w Kościele oraz wybory Sekretarza Generalnego KEP – to główne tematy 398. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 10-12 czerwca br. w Warszawie.
Zebranie Plenarne dokonało wyboru nowego Sekretarza Generalnego KEP, na pięcioletnią kadencję, którym został bp Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Artura G. Mizińskiego, które sprawował przez 10 lat. Na wniosek nowego sekretarza generalnego, biskupi zaaprobowali również nominację jego zastępcy, którym po raz kolejny został ks. prałat Jarosław Mrówczyński.

Głównym tematem Zebrania Plenarnego były kwestie związane z katechezą w parafiach i lekcjami religii w szkołach. „Biskupi podkreślili konieczność odnowy katechezy w jej wymiarze katechumenalnym”, a także formacji katechumenalnej przed przystąpieniem do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, bierzmowania czy sakramentu małżeństwa, a także w czasie, gdy rodzice przygotowują się do chrztu swoich dzieci. W kwestii szkolnych lekcji religii, „biskupi uważają za niesprawiedliwe i krzywdzące obecne działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzające zmiany w organizacji lekcji religii w szkole i przypominają, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny się dokonywać na drodze dialogu, w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi”.

Biskupi przypomnieli w komunikacie jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w kwestii ochrony życia ludzkiego. „Zgoda lub nawet przyzwolenie na jakąkolwiek formę świadomego unicestwienia ludzkiego życia, w tym życia dziecka jeszcze nienarodzonego, nie jest do pogodzenia z prawem naturalnym i wiarą katolicką” – napisali. Podkreślili, że życie ludzkie jest wartością nadrzędną. „Nikt zatem, w imię osobistej wolności, nie ma prawa do decydowania o życiu drugiego człowieka. Nie wolno też zmuszać lekarzy, personelu medycznego i farmaceutów do angażowania się w proceder zabijania dzieci w okresie prenatalnym, czy też osób w podeszłym wieku i chorych, naruszając w ten sposób ich prawo do zachowania klauzuli sumienia” – zaznaczyli biskupi.

W kwestiach dotyczących rodziny, biskupi zwrócili uwagę na potrzebę pogłębionego przygotowania młodych do sakramentu małżeństwa. „Podjęte zostaną działania nad opracowaniem programu formacji katechumenatu, w którym będzie dokonywało się zarówno rozeznanie i przygotowanie do sakramentu małżeństwa, jak również towarzyszenie małżeństwom w pierwszych latach ich wspólnego życia” – czytamy w komunikacie.

Abp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, poinformował, że „na ukończeniu są już prace przygotowujące do powołania komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego w Kościele w Polsce”. „Ostateczne i wiążące decyzje zostaną podjęte podczas jesiennych zebrań plenarnych, zarówno Konferencji Episkopatu Polski, jak i konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich, które również uczestniczą w tych pracach. Powołanie i działanie komisji będzie wyrażać solidarną postawę wszystkich przełożonych kościelnych, podejmujących wspólnie działania służące ochronie małoletnich i pomocy osobom zranionym, wsłuchując się także w głos samych skrzywdzonych” – podaje komunikat.

Biskupi wyrazili także wdzięczność wszystkim tym, którzy zaangażowali się w opracowanie i szkolenia przygotowujące do wdrażania standardów ochrony małoletnich w Kościele, do których obliguje tzw. ustawa Kamilka.

W drugim dniu zebrania biskupi pielgrzymowali do Sanktuarium Diecezjalnego Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, gdzie sprawowali Eucharystię z okazji przypadającej w tym roku 40. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”.

BP KEP
ZOBACZ TAKŻE