STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / EUCHARYSTIA JEST POKARMEM DLA CZŁOWIEKA SPRAGNIONEGO PRAWDY I WOLNOŚCI

Eucharystia jest pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności

- Jan Paweł II mówił: „Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy”. Jako „dar najwyższy” otrzymał go także Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - mówił kard. Zenon Grocholewski podczas Mszy św. z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.
Uroczystej Eucharystii w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach przewodniczył kard. Zenon Grocholewski; koncelebrowali metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i kard. Stanisław Dziwisz.

Na początku Mszy św., abp Marek Jędraszewski przypomniał, że dzień 16 października jest rocznicą wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II, a także liturgicznym wspomnieniem św. Jadwigi Śląskiej. Również dzisiaj, 16 października, obchodzona jest 635. rocznica ukoronowania na króla Polski – św. Jadwigi Andegaweńskiej, która uzyskała od papieża zgodę na utworzenie Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej. Fakt ten dał początek Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, do którego tradycji nawiązuje obecny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

W homilii, kard. Grocholewski zauważył, że sprawowanie Eucharystii podczas inauguracji nowego roku akademickiego ma szczególną wymowę. Po pierwsze łączy się z osobą św. Jana Pawła II – patrona uczelni. Papież Polak poświęcił Eucharystii bardzo dużo miejsca w swoim nauczaniu. W 2003 roku napisał encyklikę „Ecclesia in Eucharistia”, w której zaznaczył, że Najświętsza Ofiara zawiera „całe dobro duchowe Kościoła” i „stanowi centrum życia eklezjalnego” jako skarb i zadatek wieczności dla każdego człowieka. Niewiele wcześniej, Ojciec Święty włączył moment ustanowienia Eucharystii do modlitwy różańcowej. Kardynał zwrócił  także uwagę, że Benedykt XVI w swojej adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis” pisał: „Pan staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności”.

– Cóż może być ważniejszego dla uniwersytetu kościelnego jak prawda, o której tutaj mowa oraz złączona z nią wolność człowieka? (…) W „Sacramentum caritatis” mowa jest o Eucharystii jako „pokarmie prawdy i wolności”. Nie chodzi o dwie kompletnie różne rzeczy, lecz o rzeczy współzależne. Właśnie jako pokarm prawdy, Eucharystia jest także pokarmem wolności.

Kardynał podkreślił, że Magisterium Kościoła wielokrotnie zaznacza, że w celu zrozumienia prawd wiary nie wystarcza samo ich studiowanie, ale konieczna jest łączność z Bogiem. W encyklice „Redemptor hominis” Jan Paweł II pisał o wolności jako możliwości czynienia dobra. Dodał, że warunkiem jej autentyczności jest „wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy”. – Jedynie Chrystus, który jest Prawdą, może nas uczynić naprawdę wolnymi – podkreślał kard. Grocholewski.

Na koniec kardynał zaznaczył, że adhortacja „Sacramentum caritatis”, mówiąc o Eucharystii jako pokarmie prawdy i wolności, koncentruje się na fundamentalnym aspekcie, jakim jest prawda o miłości, będącej samą istotą Boga. – Dlatego Kościół, który znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum, ciągle podejmuje wysiłek głoszenia „w porę i nie w porę”, że Bóg jest miłością. Tak, jest to najbardziej fascynująca prawda o Bogu, która angażuje całego człowieka. Albowiem, jeżeli Bóg jest miłością, a my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, wszyscy jesteśmy powołani do miłości Boga i bliźnich – mówił kard. Grocholewski.

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009 roku, papież Benedykt XVI, pragnąc uhonorować pamięć swego poprzednika Świętego Jana Pawła II, podniósł Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W tym roku społeczność akademicka UPJPII obchodzi Jubileusz 10-lecia.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE