STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / EUROPA MIĘDZY NIHILIZMEM POST-OŚWIECENIOWYM A KWESTIĄ ISLAMSKĄ

Europa między nihilizmem post-oświeceniowym a kwestią islamską

W dniu 29 maja 2019 r. w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana: "Europa między nihilizmem post-oświeceniowym a kwestią islamską", której organizatorami są: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Międzynarodowe Centrum Jana Pawła II.

Europa między nihilizmem post-oświeceniowym a kwestią islamską

 

Aktualną sytuację Europy, cechuje aktywna obecność dwóch wielkich sił.

Pierwsza, która prowadzi do skrajnych konsekwencji racjonalistyczną i oświeceniową tradycję Zachodu i przedstawia się jako jedynie panująca myśl (*) o teoretycznym paradygmacie ateistycznym mający swoje moralistyczne konsekwencje w etyce. Zachód zdominowany jest kryzysem, w którym niszczone są fundamentalne zasady tradycji chrześcijańskiej i świeckiej Zachodu („ruchome piaski nihilizmu” Jan Paweł II).

Nihilizm nie tylko pozostaje w sprzeczności z wymogami i z treścią słowa Bożego, ale przede wszystkim jest zaprzeczeniem człowieczeństwa człowieka i samej jego tożsamości. Nie wolno bowiem zapominać, że usunięcie w cień zagadnień bytu prowadzi nieuchronnie do utraty kontaktu z obiektywną prawdą, a w konsekwencji z fundamentem, na którym opiera się ludzka godność. W ten sposób stwarza się możliwość wymazania z oblicza człowieka tych cech, które ujawniają jego podobieństwo do Boga, aby stopniowo wzbudzić w nim destrukcyjną wolę mocy albo pogrążyć go w rozpaczy osamotnienia. Gdy człowiekowi odbierze się prawdę, wszelkie próby wyzwolenia go stają się całkowicie nierealne, ponieważ prawda i wolność albo istnieją razem, albo też razem marnie giną (Fides et ratio, nr 90).

Jak to często przypominał kard. Carlo Caffarra, na Zachodzie prawda stała się opinią, dobro stało się egoizmem, to co słuszne przerodziło się w tak zwaną poprawność polityczną, a piękno zostało rzucone na pastwę różnym pokrętnym skłonnością. Z drugiej strony Europa trzymana jest w szachu przez ogromną jakościowo-ilościową siłę Islamu, który zmierza do zajęcia wszystkich przestrzeni kulturowych i społecznych naszej cywilizacji. Według Benedykta XVI wyjściem z tej radykalnej alternatywy może być tylko powrót do chrześcijańskiej tradycji, uaktualnionej autentycznym doświadczeniem Kościoła.

Decydującą rolą będzie tutaj zatem dzisiejsze doświadczenie Kościoła, wolne zarówno od pokusy tak zwanego tradycjonalizmu jak i od tendencji zapadnięcia się w nicość.

(*) „Także dzisiaj mamy do czynienia z idolatrią jednej myśli. Dzisiaj trzeba myśleć w ten sposób, a jeśli ty nie myślisz w ten sposób nie jesteś nowoczesny, nie jesteś otwarty” – Papież Franciszek, kościół św. Marty 10/4/2014.

 

PROGRAM:

28 maja

18:00 – Msza Święta w Kaplicy Rezydencji Arcybiskupów Krakowskich (ul. Franciszkańska 3)

29 maja

9:00-13:00

otwarcie konferencji – Jego Ekscelencja abp Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowski i Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Kraków

słowa pozdrowienia – Dr Marco Ferrini, Przewodniczący Międzynarodowego Centrum Jana Pawła II i Dr Kishore Jayabalan, Dyrektor Instytutu Acton w Rzymie

I SESJA

Europa między nihilizmem post-oświeceniowym a kwestią islamską. Refleksja nad przemówieniem Josepha Ratzingera z Ratyzbony
Moderator – Jego Ekscelencja abp Luigi Negri, Emerytowany Arcybiskup Ferrary-Comacchio

Nihilizm post-oświeceniowy w Europie
Prof. Francesco Botturi, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca Mediolan

Dialog: świadectwo prawdy
Prof. Stanisław Grygiel, Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II Rzym

11:00 – przerwa na kawę

Islam i migracja w Europie
Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa

Dyskusja

13:00 – obiad, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

II SESJA

Wyjść z ucisku: jaką drogą? Elementy kulturowe i duszpasterskie dotyczące sekularyzmu: odpowiedź krytyczna na nowoczesność
Moderator – Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Józef Stala, Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Kraków

Sekularyzacja naszych czasów
Jego Eminencja kard. Willem Eijk, Arcybiskup Utrechtu

„Dominus Jesus” punktem fundamentalnym nauczania Jana Pawła II
Jego Ekscelencja abp Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowski i Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Kraków

17:15 – przerwa na kawę

Misja jako odpowiedź na sekularyzacje
Jego Ekscelencja abp Luigi Negri, Emerytowany Arcybiskup Ferrary-Comacchio

Dyskusja

20:30 – kolacja

 

 

Galeria

ZOBACZ TAKŻE