STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / I PIELGRZYMKA LACHÓW I GÓRALI DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

I Pielgrzymka Lachów i Górali do Kalwarii Zebrzydowskiej

Abp Marek Jędraszewski w sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej przewodniczył uroczystej Mszy św. sprawowanej podczas historycznej I Pielgrzymki Lachów i Górali.Na początku homilii abp Marek Jędraszewski przytoczył fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II, w których Ojciec Święty wspominał swoje pobyty w Tatrach i Beskidach. – Zachował żywą pamięć tych stron, tych krain – mówił metropolita krakowski.

Przywołując poemat „Myśląc ojczyzna” kard. Karola Wojtyły abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na pytanie, które stawiał jego poprzednik na biskupstwie w Krakowie: Jak pomnożyć ten skarb, jakim jest ojczyzna? Następnie wyliczał poziomy, na jakich należy myśleć o ojczyźnie. Są to m.in. język, praca, wolność, historia. Zaznaczył, że nieustannym motywem nauczania św. Jana Pawła II Wielkiego było przekonanie, że wolność zaczyna się od prawdy, od posłuszeństwa prawdzie. Arcybiskup dodawał za papieżem Polakiem, że nie można godzić się na słabość, bo jest to równoznaczne ze zgodą na klęskę.

– Żeby być człowiekiem zakorzenionym w ojczyźnie, wyłaniającym się z ojczyzny, kochającym całą Polskę, a zwłaszcza te krainy, z których się wywodził, by umieć właściwie osądzać naszą historię i znać smak autentycznej wolność trzeba być człowiekiem roztropnym i rozważnym – mówił metropolita krakowski nawiązując do odczytywanego w czasie liturgii fragmentu Ewangelii. – Trzeba swój los – na dobre i na złe – łączyć z losem Jezusa Chrystusa – dodawał wskazując na odwagę niesienia krzyża swoich obowiązków małżeńskich i rodzinnych, obowiązków wobec ojczyzny. Arcybiskup podkreślił też konieczność właściwej hierarchii wartości – ponad wszelkie wartości, ponad siebie i swoich najbliższych trzeba stawiać Boga. „Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu” – cytował św. Augustyna, a odwołując się do pierwszego czytania z Księgi Mądrości zaznaczył, że ludzkie kalkulacje mogą rozczarować człowieka w przeciwieństwie do budowania mocy na mądrości Bożej.

Kończąc homilię abp Marek Jędraszewski zauważył, że pierwsza Pielgrzymka Lachów i Górali „każe naszymi myślami i sercami ogarnąć ziemię, z której się wywodzimy, w którą z takim trudem się zakorzeniamy”. Podkreślił, że do zakorzenienia w mądrości Bożej prowadzi  Maryja, która nazywana jest Stolicą Mądrości. – Stała pod krzyżem, odważna, pełna wewnętrznej wolności, świadek prawdy o Bożym Miłosierdziu, nasza matka – mówił arcybiskup modląc się aktem strzelistym: „Matko Kalwaryjska, Stolico Mądrości, módl się za nami teraz, w tym czasie, na przyszłość, ale także w godzinie śmierci naszej”.

Pielgrzymka Lachów i Górali do Kalwarii Zebrzydowskiej

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE