STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / II ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ BISKUPA JANUSZA MASTALSKIEGO

II rocznica sakry biskupiej biskupa Janusza Mastalskiego

5 stycznia 2021 r. przypada II rocznica sakry biskupiej biskupa Janusza Mastalskiego.

II rocznica sakry biskupiej biskupa Janusza Mastalskiego

Biskup Janusz Mastalski urodził się 4 maja 1964 r. w Krakowie. Jest absolwentem X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 1983 r. zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, rozpoczynając równocześnie studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1989 r. obronił pracę magisterską. 21.05.1989 r. przyjął święcenia prezbiteratu, pracował jako wikariusz w Gdowie i w parafii pw. św. Szczepana w Krakowie.

W 1995 r. ukończył podyplomowe studia pedagogiczne w Krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a w 1996 r. obronił pracę licencjacką. Od 1995 r. był związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Został zatrudniony w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Teologicznym, gdzie początkowo pracował jako asystent, a następnie adiunkt. W 1998 r. obronił pracę doktorską, następnie w 2003 – habilitacyjną. W 2005 r. został kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej, a w latach 2006–2010 pracował na stanowisku profesora PAT. Od 2008 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII i uzyskał w tym czasie tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora zwyczajnego UPJPII. Od 2014 r. pełnił funkcję prorektora ds. studentów i dydaktyki. W czasie pracy naukowej był ekspertem w Państwowej Komisji Akredytacyjnej i konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków. Od 2017 do 2019 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

3 grudnia 2018 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą tytularną Noba. Bp Janusz Mastalski przyjął święcenia biskupie 5 stycznia 2019 r. w katedrze na Wawelu. Uroczystej liturgii przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, a współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz kard. Stanisław Dziwisz. Dewizą bpa Janusza Mastalskiego są słowa Dominus spes mea (Pan moją nadzieją), pochodzące z psalmu 71: Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie zaufałem od młodości (Ps 71,5).

– Najbliżej jest mi do św. Jana Pawła II, przy którym wzrastałem. Chciałbym być biskupem, który nie buduje barier. Ma dużo ciepłego, serdecznego podejścia do ludzi. I nawet jeśli nie może pomóc, to wysłucha. Bardzo bliski jest mi też św. Jan XXIII, który był papieżem uśmiechu, dobroci – mówił w jednym z wywiadów, udzielonym niedługo po nominacji bp Janusz Mastalski. Wspominał także, że chce pozostać otwartym na rodzinę, ponieważ wiele lat zajmował się pedagogiką rodziny. – Bardzo mi zależy, aby te rodziny były mocne, mocne Bogiem i sobą – przyznawał.

Spotkając się z młodymi, bp Janusz Mastalski zawsze jasno wskazywał im, w jaki sposób mają podążać za Chrystusem, starając się trafić wprost do ich serc. – Jeśli nie dotknęliśmy na modlitwie lub na Eucharystii Boga żywego, to znaczy, że albo te spotkania źle wypadały, albo tak naprawdę nasza przynależność do takiej czy innej wspólnoty jest tylko po to, aby gdzieś spędzić wolny czas. Jestem przekonany, że każdy z nas podobne spotkania przeżył, bowiem w każdym ludzkim życiu działa Bóg. Chodzi jednak o to, aby dostrzec nieraz subtelną obecność Jezusa – mówił do młodzieży.

Swoje słowo kierował także do kapłanów i kleryków, umacniając ich na drodze powołania. – Kapłaństwo poniewierane, deptane zawsze będzie święte. I dlatego ty, drogi kapłanie masz być zakonnikiem, który będzie się w życiu kierował miłością. Nawet jeśli nie usłyszysz od innych „akceptuję cię, kocham cię, prowadź mnie” – wskazywał podczas święceń prezbiteratu.

Bp Janusz Mastalski jest cenionym kaznodzieją i duszpasterzem. W swej otwartości na drugiego człowieka wielokrotnie wygłaszał homilie m.in. podczas pielgrzymek na Jasną Górę, spotkań młodzieży Grup Apostolskich i Ruchu Światło-Życie, a także do różnych grup zawodowych: kolejarzy, policjantów, organistów. Udzielał święceń prezbiteratu, błogosławił także nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, ministrantów słowa Bożego. – To moje macierzyństwo, ojcostwo, dziecięctwo, kapłaństwo mają znaczenie dla drugiego człowieka. I tak jak św. Józef był darem dla Matki Bożej, tak my bądźmy darem – mówił podczas jednej z homilii.

Dziękując Bogu za dar posługi biskupiej biskupa Janusza Mastalskiego, pamiętajmy o modlitwie w jego intencji.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE