STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / III EDYCJA NAGRODY VERITATIS SPLENDOR

III edycja Nagrody Veritatis Splendor

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił III edycję Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym.
Nagroda Veritatis Splendor, zwana Małopolskim Noblem, przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości.

W uzasadnieniu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę im. Jana Pawła II Veritatis Splendor czytamy, że jest on kontynuacją „aktywnego udziału Samorządu Województwa Małopolskiego w promowaniu wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu międzykulturowego, zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II”. – Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla społeczności międzynarodowych świadectwem prawdy i budowania rzeczywistych relacji między ludźmi niezłomnej pracy oraz czynienia wymiernego dobra – napisali organizatorzy plebiscytu.

Nagroda Veritatis Splendor stanowi upamiętnienie wybitnego Małopolanina, ale równocześnie jest także „uznaniem wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska” oraz ma się przyczyniać do rozpoznawania tożsamości Małopolski w świecie, „umożliwiając współdziałanie z wieloma środowiskami i kręgami kulturowymi”.

Zgłoszenia konkursowe mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty prawa. Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody upływa 30 sierpnia 2020 r. Wartość nagrody wynosi 450 000 zł, przy czym – po zmianie regulaminu – istnieje możliwość przyznania Nagrody równocześnie czterem laureatom. Dotychczas wyróżnieni zostali s. Rosemary Nyirumbe oraz ks. Mieczysław Puzewicz.

Oceny zgłoszeń do Nagrody dokona Kapituła, którą powołał Zarząd Województwa Małopolskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowisk intelektualnych, społecznych i kultury. Pracami Kapituły kieruje Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski. Ponadto zasiadają w niej: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski; krakowski metropolita senior kard. Stanisław Dziwisz; dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie o. prof. Jarosław Kupczak OP; laureat Nagrody Templetona ks. prof. Michał Heller, teolog i kosmolog; biograf św. Jana Pawła II George Weigel; włoski filozof senator Rocco Buttiglione; Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba Carl Albert Anderson; rektorzy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski; przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda oraz Monika Gubała, Dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ZOBACZ TAKŻE