STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Inauguracja roku akademickiego Politechniki Krakowskiej

- Zaczyna się nowy rok pracy, kolejny etap wielkiego procesu zdobywania prawdy, wiedzy o świecie i dzielenia się tą prawdą z kolejnymi, nowymi pokoleniami ludzi dla ich dobra. Słowami Franciszka Bacona prosimy dziś Najwyższego, by to, co będzie wytwarzane waszymi rękami, stanowiło wielką łaskę dla całej ludzkiej rodziny – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas inauguracji roku akademickiego Politechniki Krakowskiej w parafii św. Floriana w Krakowie.Na początku głos zabrał ks. Andrzej Scąber. – Niech ta najświętsza ofiara i słowo księdza arcybiskupa poruszą naszego ducha w kierunku Prawdy, którą jest Wcielony Bóg, Jezus Chrystus – powiedział.

W homilii arcybiskup wskazał, że w dziele „Historia kartuzjańska” Nicolasa Molina pojawiły się dwa bardzo istotne stwierdzenia: „Krzyż trwa, podczas gdy przemija świat” oraz „Stoję [ja, Krzyż] niewzruszenie nad światem”. Znaczenie teologiczne tych słów można odczytać w świetle czytania z listu do Galatów. Św. Paweł z ogromną jednoznacznością twierdził w nim, że łaska wiary jest darem, ponieważ sam Jezus jest darem Ojca dla zbawienia ludzi. Dlatego w nocnej rozmowie z Nikodemem Chrystus mówił: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. – Jezus jest darem Ojca, aby ci, którzy w Niego uwierzą, mieli zapewnione zbawienie – podkreślił arcybiskup. Apostoł Narodów miał świadomość, że nauka Chrystusa nie jest łatwa, a sam Jezus jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. „dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą”. Świat się zmieniał, pojawiały się nowe interpretacje lub ideologie, a jednak krzyż nadal trwał. Jego czcicielką była także św. Edyta Stein, która pisała do zaprzyjaźnionej zakonnicy, że naukę o krzyżu można pozyskać dopiero wtedy, gdy dokładnie poczuje się krzyż.

W 1620 r. Franciszek Bacon opublikował swe dzieło „Novum Organon”, które zapoczątkowało nowożytne przyrodoznawstwo. Georges Minois stwierdzał: „Zasługą, i to niezastąpioną, XVII wieku nie było to, że lepiej lub gorzej dostrzegł więcej rzeczy niż wieki poprzednie, ale że objął świat nowym spojrzeniem i to korzystając z zasad, które okazały się trwałe. Dlatego właśnie można i powinno się uznawać go za początek nowożytnej nauki”. Powstały wtedy nowe i trwałe zasady nauki oaz podważono autorytet Kościoła jako strażnika dotychczasowej wizji świata, opartej głównie na Arystotelesie. Abp Marek Jędraszewski zadał pytanie, czy zatem nie należałoby odwrócić dotychczasową zasadę „Krzyż trwa, podczas gdy przemija świat”, na „Trwa nauka, podczas gdy zmienia się Krzyż”? W odpowiedzi wskazał na dwie modlitwy Bacona, zamieszczone w jego dziele. Filozof prosił w nich o pokorę oraz zdolność patrzenia na świat oczami samego Boga.

– Zaczyna się nowy rok pracy, kolejny etap wielkiego procesu zdobywania prawdy, wiedzy o świecie i dzielenia się tą prawdą z kolejnymi, nowymi pokoleniami ludzi dla ich dobra. Słowami Franciszka Bacona prosimy dziś Najwyższego, by to, co będzie wytwarzane waszymi rękami, stanowiło wielką łaskę dla całej ludzkiej rodziny – zakończył metropolita.

Inauguracja roku akademickiego Politechniki Krakowskiej (16)

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE