STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / INFORMACJA W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Informacja w sprawie Pierwszej Komunii Świętej

We Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 r. przypomniano, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”[1]. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać[2].
Zatem:

  • należy tak organizować udzielanie Komunii świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii świętej na rękę;
  • jeśli część wiernych przyjmuje Komunię świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę;
  • wiernych przyjmujących Komunię świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.
  • wierni przyjmujący Komunię świętą na rękę zachowują postawę stojącą, na oczach szafarza spożywają konsekrowaną Hostię;
  • szafarze Komunii świętej powinni dezynfekować ręce.

Te zasady obowiązują także w przypadku udzielania Pierwszej Komunii świętej dzieciom. Obydwie formy są dozwolone, a kwestie sposobu udzielania Ciała Chrystusa są drugorzędne względem nadprzyrodzonego charakteru tego wydarzenia, jakim jest przyjęcie pokarmu dającego życie wieczne (por. J 6,27.48-58).

Względy psychologiczno-pedagogiczno-epidemiczne wskazują, że nie należy stawiać formy przyjęcia Komunii świętej na pierwszym planie, lecz wykazać dużą cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie zarówno wobec dzieci jak i ich rodziców, mając na uwadze istotę tego wydarzenia. Sakrament Eucharystii to lekarstwo, dzięki któremu jesteśmy uwalniani od codziennych przewinień i zachowywani od grzechów śmiertelnych[3]. Sposób udzielania Komunii świętej nie może decydować o dopuszczeniu do niej wiernych lub o zniechęceniu do przyjęcia Ciała Chrystusa.

Szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco[4], do ust czy też na rękę.

Warunkiem podstawowym jest także to, że „Pierwszą Komunię świętą dzieci musi zawsze poprzedzać sakramentalna spowiedź i rozgrzeszenie”[5]. Prosimy o zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa przy sprawowaniu sakramentu pokuty oraz informowanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych o podjętych krokach.

Ks. Andrzej Kielian | Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

[1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum. Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92.
[2] Zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020.
[3] Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…, dz. cyt., nr 80.
[4] Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…, dz. cyt., nr 91.
[5] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…, dz. cyt., nr 87.
ZOBACZ TAKŻE