STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / IŚĆ Z ORĘDZIEM EWANGELII

Iść z orędziem Ewangelii

- Pragniemy otwierać nasze serca na głos Ewangelii. Nasze serca i sumienia na Chrystusową prawdę. Całe nasze wnętrze na to, aby mógł gościć w nas Jezus Chrystus pod eucharystycznymi postaciami - mówił abp Marek Jędraszewski podczas jubileuszu 10-lecia erygowania parafii Matki Bożej Różańcowej w Niepołomicach - Jazach.

Iść z orędziem Ewangelii

Metropolitę krakowskiego serdecznie przywitał proboszcz parafii ks. kan. Edward Bąbol. Wyjaśnił, że obecnie parafia liczy trzy tysiące wiernych, a co piąty z nich ma mniej niż dziesięć lat. Wskazał także, że motto parafii zawiera się w trzech słowach: Fiat, Magnificat i Stałość.

W homilii arcybiskup wyjaśnił, że Święto Matki Bożej Różańcowej ma swoje korzenie w wydarzeniach sprzed prawie 450 lat, kiedy stoczona została jedna z najbardziej krwawych bitew morskich w historii pod Lepanto pomiędzy Imperium Osmańskim a Ligą Świętą (Ligę stanowiły głównie okręty Hiszpanii i Wenecji). Papież Pius V wzywał wtedy do modlitwy różańcowej. Chrześcijanie odnieśli świetne zwycięstwo.
– Kiedy papież dowiedział się o zwycięstwie floty chrześcijańskiej był całkowicie przekonany, że to zwycięstwo dokonało się dzięki nadzwyczajnemu wstawiennictwu Najświętszej Marii Panny. I stąd rok później w 1572 dzień 7 października ogłosił świętem Matki Bożej Zwycięskiej. A jego następca papież Grzegorz XIII święto to zamienił na Święto Matki Boskiej Różańcowej.

Metropolita podkreślił, że nie wiadomo czy dziś nie stajemy wobec jeszcze większych zagrożeń i wyzwań. Przypomniał słowa Jana Pawła II z adhortacji „Ecclesia in Europa”, w której papież stwierdził, że Europa staje się coraz bardziej neopogańska. Dlatego wzywał do modlitwy różańcowej za Europę.

Arcybiskup w dalszych słowach homilii mówił o współczesnych zagrożeniach, rozważając kolejne Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego.

Tajemnica Zmartwychwstania mówi o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem.
– Dla ludzi, którzy nie przyjmują prawdy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa śmierć staje się ostatnim i ostatecznym słowem w życiu człowieka. Nie ma żadnej nadziei na przyszłość, jest tylko poczucie tego, że jesteśmy wyłącznie prochem.

Metropolita mówił, że dla niewierzących Chrystus nie zwyciężył grzechu, bo według nich w ogóle go nie ma. Dla nich nie ma też szatana, którego przedstawia się jako pozostałość średniowiecznego myślenia.

Tajemnica druga, Wniebowstąpienie mówi o tym, że Chrystus wstąpił do nieba, ale przyjdzie powtórnie.
– Ta Tajemnica jest naszą wiarą w Tego, który przyjdzie i okaże się ostatecznym Zwycięzcą i Królem wszechświata i Panem wszystkich naszych serc i najbardziej sprawiedliwym Sędzią. Dla ludzi, którzy Boga odrzucają nie ma nieba, nie ma wiecznej szczęśliwości, nie ma też Sądu Ostatecznego. Jest tylko teraźniejszość, która bezpowrotnie kończy się tutaj.

Arcybiskup wyjaśnił także, że dla wielu ludzi wiara w sprawiedliwość Bożą jest jedyną ostateczną nadzieją i siłą, by żyć.

Tajemnica trzecia to Zesłanie Ducha Świętego na modlących się razem z Maryją Apostołów.
– Tajemnica trzecia mówi nam o oczekiwaniu, żeby (…) Duch Święty przyszedł i przemienił. (…) I zstąpił, odmienił. I odtąd Kościół zaistniał.

Metropolita podkreślił, że od samych początków Kościoła traktujemy Go jak Matkę, która daje życie, którą się kocha, i za którą trzeba się modlić, Matkę, której oddaje się cześć. Wspomniał słowa polskiego papieża, które wypowiedział u początków swego pontyfikatu „Nie Bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Arcybiskup, za Janem Pawłem II, podkreślił, że Maryja jest w tym dla nas najlepszym wzorem, bo to Ona pierwsza otwarła się na Chrystusa, przyjmując Go pod swoje serce.
– Chcemy, idąc za wołaniem naszego wielkiego rodaka na Piotrowym Tronie otwierać drzwi Chrystusowi na oścież. Pragniemy otwierać nasze serca na głos Ewangelii. Nasze serca i sumienia na Chrystusową prawdę. Całe nasze wnętrze na to, aby mógł gościć w nas Jezus Chrystus pod eucharystycznymi postaciami. (…) Aby nigdy nam nie zabrakło odwagi, by iść z orędziem Ewangelii na spotkanie współczesnego świata każdego dnia, każdego roku, poprzez nasze słowo, postawę życia, poprzez radość, która płynie z wiary i poprzez nadzieję, której Ona, Przenajświętsza Dziewica, jest najpiękniejszym spełnieniem.

Na zakończenie arcybiskup życzył zebranym, by w ich parafii było jak najwięcej optymizmu życia, jak najwięcej miłości i wierności Chrystusowi.

FOTORELACJA

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

10-lecie parafii w Niepołomicach-Jazach | Abp. Marek Jedraszewski, 7.10.2018

ZOBACZ TAKŻE