STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / JESTEŚCIE NOWYM POKOLENIEM CHRYSTUSOWYCH UCZNIÓW. BIERZMOWANIE W RUDNIKU

Jesteście nowym pokoleniem Chrystusowych uczniów. Bierzmowanie w Rudniku

- Otwórzcie się na dary Ducha Świętego, bo one pomogą Wam, by rzeczywiście trwać przy krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, by go strzec i być z niego dumnym, a w konsekwencji, by być Chrystusowym świadkiem. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudniku, gdzie udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Jesteście nowym pokoleniem Chrystusowych uczniów. Bierzmowanie w Rudniku

Arcybiskupa przywitał proboszcz, ks. Marian Błaszczyk, który zaznaczył, że rudnickie bierzmowanie wpisuje się w oczekiwanie Kościoła powszechnego na zesłanie Ducha Świętego, a także w 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

W homilii, metropolita przywołał fragment Modlitwy Arcykapłańskiej, w której Chrystus prosił Ojca, aby dał życie wieczne wszystkim, którzy w Niego uwierzą.

– Życie wieczne nie odnosi się tylko do apostołów, ale do wszystkich ludzi, do których dotrze Ewangelia. Człowiek musi stanąć przed niezwykle ważnym wyborem, czy uwierzyć w Jezusa Chrystusa.

Nawiązując do misyjnej działalności św. Pawła, arcybiskup podkreślił, że Apostoł Narodów niestrudzenie głosił Chrystusa aż do swojej męczeńskiej śmierci w Rzymie w 67 roku.

– Znano jego apostolską żarliwość, podziwiano ją i naśladowano (…) Rozważamy same początki Kościoła i wiemy, że żarliwość Chrystusowych uczniów wynikała z tego, że pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu ich Mistrza i Pana, na przebywających w Wieczerniku wraz z Matką Najświętszą apostołów, zstąpił Duch Święty.

Moc Ducha Świętego przemieniła zalęknionych uczniów w odważnych świadków Ewangelii, a Dobra Nowina, którą z dumą głosili, rozprzestrzeniała się na cały świat.

– Drogie Dziewczęta i Chłopcy, powiedzieliście, że pragniecie otrzymać Dary Ducha Świętego, aby mężnie głosić chrześcijańską wiarę. Mężnie głosić chrześcijańską wiarę znaczy głosić Chrystusa.

Metropolita zauważył, że patron parafii Maksymilian Maria Kolbe – odważnie niósł światu prawdę o Chrystusie, którą ostatecznie poświadczył swoim życiem, kiedy w obozie koncentracyjnym poprosił esesmana o śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia.

– W bliskich nam czasach takim niestrudzonym apostołem, który głosił Chrystusa na wszystkich areopagach świata był również św. Jan Paweł II.

Przypomniał, że 40 lat temu Papież Polak odwiedził Polskę i na Placu Zwycięstwa w Warszawie mówił, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie, swojego celu, powołania, radości, smutku, nadziei i sensu życia bez Chrystusa.

– Taka jest prawda o nas. A, Wy, jako kolejne pokolenie młodych chrześcijan, zamieszkujących polską ziemię: Rudnik i okolice, mówicie: chcemy przyjąć Sakrament Ducha Świętego. Przyjmujemy te słowa z wielką radością i nadzieją.

Kończąc homilię, arcybiskup prosił młodych o otwarcie się na dary Ducha Świętego, które pomogą trwać przy Chrystusowym krzyżu i świadczyć o Jego miłości.

Przed błogosławieństwem, ks. proboszcz podziękował arcybiskupowi za obecność, udzielenie Sakramentu Bierzmowania, wygłoszoną homilię i pasterskie błogosławieństwo.

Kaplica w Rudniku powstała pod koniec XIX wieku. 24 grudnia 1948 roku arcybiskup Adam Sapieha wydał dekret erygujący kaplicę jako kościół filialny. 14 kwietnia 1966 roku ks. kard. Karol Wojtyła ustanowił w Rudniku parafię. Już wtedy poczęto czynić starania o pozwolenie na budowę nowego kościoła, które otrzymano dopiero w 1977 roku. Do jej realizacji przystąpiono w marcu 1981 roku. Po trzech latach, 18 grudnia 1983 roku, kard. Franciszek Macharski poświęcił nowy kościół.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska

Bierzmowanie w Rudniku | Abp Marek Jędraszewski, 6.06.2019 r.

ZOBACZ TAKŻE