STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / JEZUS ZACHĘCA DO POSTAWY CAŁKOWITEGO ZAUFANIA BOGU. 56. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH ROCZNIKA KARD. STANISŁAWA DZIWISZA.

Jezus zachęca do postawy całkowitego zaufania Bogu. 56. rocznica święceń kapłańskich rocznika kard. Stanisława Dziwisza.

- Ubogaceni osobistym, zdobywanym przez całe lata doświadczeniem bliskości Pana i Jego nieustającej opieki nad nami, a także spoglądając w przyszłość, możemy z całym przekonaniem powtarzać sobie oraz innym słowa Psalmisty: „Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał” - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. odprawionej w Katedrze Wawelskiej z okazji 56. rocznicy święceń kapłańskich jego rocznika.

Jezus zachęca do postawy całkowitego zaufania Bogu. 56. rocznica święceń kapłańskich rocznika kard. Stanisława Dziwisza.

Na początku Eucharystii kardynał zwrócił uwagę na to, że w przeddzień pięćdziesiątej szóstej rocznicy święceń kapłańskich duchowni zgromadzili się w tej samej świątyni, w której przed laty jako słudzy i przyjaciele zostali włączeni w głębię tajemnicy Chrystusowego kapłaństwa. Podkreślił, że jest to okazja, by podziękować za wszystkie lata służby i modlić się za tych, którzy odeszli.

Rozpoczynając homilię stwierdził, że ta rocznica to okazja, by ogarnąć pamięcią przebytą dotychczas drogę, która była wypełniona zarówno ważnymi i decydującymi chwilami jak i zwyczajną, codzienną służbą. – Towarzyszy nam świadomość, że w tym wszystkim był obecny Ten, który nas powołał i posłał. To On – Jezus Chrystus – budził w naszych sercach entuzjazm do pracy w Jego winnicy. To On umacniał nas swoją łaską, podtrzymywał w trudnych chwilach, dodawał odwagi i podtrzymywał w nas nadzieję. Jemu więc wyrażamy wdzięczność za wszystko – powiedział kardynał. Zauważył, że osobiste doświadczenie pozwala powtarzać słowa psalmisty “Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał”. Wskazał, że do takiej postawy zaufania zachęca Jezus w Ewangelii. Ojciec dba o ptaki powietrzne, więc zadba również o swoje dzieci.

Kardynał odwołał się do słów św. Pawła, który jako jeden z najbardziej gorliwych apostołów był świadom swoich słabości. Starał się je pokonać, ponieważ dla niego najważniejszy był Jezus i Jego moc. Kardynał zauważył, że to jest lekcja pokory, którą należy przyjąć.

Przypomniał, że posługa kapłanów z jego rocznika została niepodzielnie związana ze św. Janem Pawłem II, bo to on udzielił im święceń, był pierwszym pasterzem pod którego przewodnictwem służyli w Archidiecezji Krakowskiej, dojrzałe lata ich posługi zbiegły się z jego pontyfikatem, a ostatni etap życia przeżywają w blasku jego świętości. – Ze skarbca jego nauczania wydobywamy wskazania, pomagające nam stawiać czoło nowym wyzwaniom. On nas do tego przygotował. On nas zachęcał, by zawsze zaczynać od Chrystusa. On nas mobilizował, byśmy wypływali na głębię wiary, nadziei miłości. On nas uczył, jak zawierzyć wszystko miłosiernemu Bogu i powtarzać za święta Faustyną: Jezu, ufam Tobie!” On osobistym zawierzeniem Maryi, Matce Chrystusa, wskazywał nam, by również Jej zawierzać wszystko, naszą teraźniejszość i przyszłość, nasze zwycięstwa, rozczarowania i nadzieje – stwierdził.

Przypomniał, że z roku na rok odchodzą kolejni kapłani tego rocznika, w ostatnim czasie księża infułaci Janusz Bielański i Jan Dyduch. Ci, którzy pozostali dziękują za każdy rok kapłaństwa i pragną służyć dopóki starczy sił. – Kościół potrzebuje kapłańskiej posługi. Potrzebuje kapłanów według Bożego Serca. Niech nas nie zniechęca krytyka, czasem słuszna, czasem niesłuszna. Wsłuchujemy się w nią, czasem nas ona boli, ale nie możemy na tym poprzestać. Możemy i powinniśmy nadal bezinteresownie służyć i dotrzymać słowa, jakie złożyliśmy w dniu święceń – powiedział.

Zauważył, że wciąż należy się modlić o nowe powołania kapłańskie oraz o błogosławieństwo Boże dla formatorów i alumnów krakowskiego seminarium, które przygotowuje zastępy nowych apostołów dla Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Na zakończenie poprosił o orędownictwo Maryję – Królową Apostołów, św. Stanisława, św. Jadwigę oraz św. Jana Pawła II.

23 czerwca 1963 roku kardynał Stanisław Dziwisz przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego bpa Karola Wojtyły. Wielu kapłanów z jego rocznika piastowało ważne stanowiska kościelne, wśród nich: bp Tadeusz Rakoczy, bp Jan Zając,  emerytowany proboszcz wawelski ks. Janusz Bielański, były rektor UPJPII i kanclerz krakowskiej kurii ks. Jan Maciej Dyduch. W ostatnim czasie do domu Ojca z tego rocznika odeszło dwóch księży infułatów: ks. Janusz Bielański i ks. Jan Dyduch.

W dniu tak pięknej rocznicy wierni otaczają wyjątkową modlitwą kardynała Stanisława Dziwisza oraz księży z jego rocznika.

HOMILIA

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. dk. Andrea Nardotto

ZOBACZ TAKŻE