STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KARD. DZIWISZ: BĄDŹMY ZWIASTUNAMI DOBREJ I RADOSNEJ NOWINY

Kard. Dziwisz: Bądźmy zwiastunami Dobrej i Radosnej Nowiny

- Od dwóch tysięcy lat, niezliczone rzesze uczennic i uczniów Chrystusa inspirują się Ewangelią miłości i przyjaźni, która dzisiaj została nam przypomniana, i to nieprzypadkowo. - mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. W homilii, kardynał, nawiązując do Ewangelii, podkreślił, że Chrystus w Wieczerniku zapewniał uczniów o swojej miłości. Dodał, że Zbawiciel oczekuje od każdego z nas trwania w Jego miłości i obdarzania nią naszych bliźnich.

Kard. Dziwisz: Bądźmy zwiastunami Dobrej i Radosnej Nowiny

– W światłach tej Ewangelii pragniemy spojrzeć na życie niezwykłej osoby, jaką była pani Josephine Gebert, której imię nadajemy dziś Liceum Ogólnokształcącemu w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.

Kardynał wspomniał postać Szwajcarki Josephine Gebert, fundatorki i dobroczyńcy Centrum Edukacyjnego, a także ks. Bronisława Sieńczaka, misjonarza św. Wincentego a Paulo, założyciela Fundacji im. ks. Siemaszki i twórcy placówki, nazywając ich „zwiastunami radosnej nowiny”. Podkreślił, że zarówno pani Josephine, jak i ks. Bronisław, głęboko zaufali Chrystusowi, stając się Jego przyjaciółmi.

– Tych dwoje niezwykłych ludzi, zasłuchanych w głos Chrystusa, zafascynowanych bez granic Jego słowem, dzięki wytrwałości i determinacji dokonało tak wiele. To dzięki nim, możemy dzisiaj być w tym ośrodku, w tym kościele Narodzenia Pańskiego. Stało się tak dlatego, że przyjmując pochodzące od Boga hojne dary, umieli dzielić się nimi, pomnażając dobro, w każdym miejscu, do którego zostali posłani.

Zwracając się do uczestników Liturgii, kardynał zaznaczył, że obowiązkiem uczniów i absolwentów jest troska o to, aby szkoła przynosiła dobre owoce i w ten sposób służyła Kościołowi i Ojczyźnie.

– Patrząc na przykład Księdza Bronisława i pani Josephine, na ich gotowość nieustannego poszukiwania Bożej woli, na ich przyjaźń, która pomogła rozpocząć wspaniałe dzieło, jakim jest „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, niech każdy z nas odnowi w sobie miłość do Chrystusa i bliźnich.

Na zakończenie, kardynał przypomniał, że Jan Paweł II znał działalność „Radosnej Nowiny” i wzywał zebranych, aby powierzyli Bogu rozpoczynający się rok szkolny.

Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000” powstało w podkrakowskich Piekarach na progu nowego tysiąclecia. Działalność edukacyjną rozpoczęło w 2002 roku, przyjmując w swoje progi pierwszy rocznik uczniów.

HOMILIA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Dk. Andrea Nardotto

Galeria

ZOBACZ TAKŻE