STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KARD. STANISŁAW DZIWISZ DO MUZYKÓW KOŚCIELNYCH: NIECH CAŁE NASZE ŻYCIE BĘDZIE JEDNĄ, WIELKĄ PIEŚNIĄ NA CZEŚĆ NASZEGO PANA, STWÓRCY I ZBAWICIELA

Kard. Stanisław Dziwisz do muzyków kościelnych: Niech całe nasze życie będzie jedną, wielką pieśnią na cześć naszego Pana, Stwórcy i Zbawiciela

- Prośmy podczas tej dziękczynnej Eucharystii, abyśmy zawsze czuwali, byli otwarci i gotowi na spotkanie z Bogiem żywym, przychodzącym do nas w wielkich i małych, w trudnych i radosnych wydarzeniach naszego życia. Niech całe nasze życie będzie jedną, wielką pieśnią na cześć naszego Pana, Stwórcy i Zbawiciela - mówił kard. Stanisław Dziwisz w czasie Mszy św. odprawionej z okazji 25-lecia Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. kard. Franciszka Macharskiego, w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Na początku kardynał zaznaczył, że tego dnia w sanktuarium zgromadziła się wielka wspólnota przyjaciół muzyki kościelnej, którym towarzyszy duchowo św. Cecylia. Ta święta dziewica i męczennica żyła w pierwszej połowie III w. i złożyła najwyższe świadectwo Chrystusowi, oddając życie za wiarę.

Kardynał zauważył, że słowo Boże pomaga głębiej spojrzeć na duchową postawę św. Cecylii oraz na dzieje wkraczania Boga w życie człowieka. Fragment z księgi proroka Ozeasza opowiada o oblubieńczej miłości Boga, czuwającego nad swym ludem i oczekującego odpowiedzi. – Nasz Stwórca i Pan przemawia również do naszych serc i pragnie je zdobyć swoją wiernością, sprawiedliwością i miłosierdziem. Na taką miłość Bożego Serca może być tylko jedna odpowiedź człowieczego serca. Taką odpowiedzią żarliwej miłości było życie i męczeńska śmierć św. Cecylii – podkreślił kardynał.

Wskazał na ewangeliczną przypowieść o dziesięciu pannach, która nawiązuje do odwiecznej miłości Boga, zapraszającego każdego na weselną ucztę. Do tej niepojętej rzeczywistości lud Boży zmierza dzień po dniu. – Nasze życie na ziemi jest tylko krótkim wstępem do nowego i nieskończonego życia. Taka jest prawda o człowieku, o jego godności i ostatecznym przeznaczeniu – zaznaczył kardynał. Podkreślił, że światłem na zawiłych i wyboistych drogach życia jest objawione słowo Boże, a oliwą podtrzymującą światło wiary jest miłość. – I tak, jak gaśnie lampa bez oliwy, tak również staje się coraz słabsza i gaśnie nasza wiara bez żywej i gorącej miłości Boga, bez modlitwy, bez głębokiego życia duchowego – zauważył kardynał. Dodał, że wiara ustaje i jest martwa bez uczynków miłosierdzia względem bliźnich, a sam Jezus wzywa do tego, by promieniować miłością i pomnażać dobro.

Przypomniał spotkanie z Benedyktem XVI, podczas którego papież otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie oraz krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Ojciec Święty złożył wtedy piękne świadectwo o św. Janie Pawle II: „Swoim żywym przykładem ukazał on nam również, jak mogą się ze sobą łączyć radość wielkiej muzyki sakralnej z zadaniem wspólnego uczestnictwa w liturgii, uroczysta radość i pokorna prostota wiary” – mówił. Benedykt XVI zapytał także czym jest muzyka i zauważył, że jej źródłem jest doświadczenie miłości, smutku i spotkanie z tym co Boże, od początku w jakiejś mierze określającym to, co ludzkie. Papież podkreślił, że dotknięcie przez Boga stanowi źródło muzyki, a jej jakość i wspaniałość zależy od czystości i wspaniałości spotkania z tym co Boże. „Nie znamy przyszłości naszej kultury i muzyki sakralnej. Ale jedno jest jasne: tam, gdzie rzeczywiście dochodzi do spotkania z Bogiem żywym, który w Chrystusie przychodzi do nas, tam rodzi się i nieustannie na nowo rozwija także odpowiedź, której piękno pochodzi z samej prawdy” – mówił Benedykt XVI.

Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że obchodząc srebrny jubileusz Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie zebrani dziękują za wielorakie owoce tej szkoły, dzięki której setki uczennic i uczniów otrzymują formację muzyczną pierwszego i drugiego stopnia. Ogromne dobro, zapoczątkowane przez tę szkołę jest znane do końca Bogu, który zna tajniki wrażliwych i modlących się serc.

– Prośmy podczas tej dziękczynnej Eucharystii, abyśmy zawsze czuwali, byli otwarci i gotowi na spotkanie z Bogiem żywym, przychodzącym do nas w wielkich i małych, w trudnych i radosnych wydarzeniach naszego życia. Niech całe nasze życie będzie jedną, wielką pieśnią na cześć naszego Pana, Stwórcy i Zbawiciela. W Nim są nasze najgłębsze źródła. Tylko On może zaspokoić najgłębsze pragnienia naszych serc – wskazał kardynał. Stwierdził, że dziękczynna modlitwa zebranych łączy się z pieśnią chórów anielskich i powiedział, by prosić o orędownictwo Najświętszą Maryję Pannę, św. Cecylię i św. Jana Pawła II.

Na zakończenie Mszy św. ks. Grzegorz Lenart w imieniu zebranych muzyków podziękował kardynałowi za obecność. – Obecność księdza kardynała w tym miejscu czyni nasza pamięć o św. Jana Pawła II jeszcze bardziej żywą – podkreślił. Podziękował także zebranym kapłanom oraz osobom świeckim, związanym z Archidiecezjalną Szkołą Muzyczną w Krakowie, którzy wciąż troszczą się o piękno muzyki kościelnej.

Podczas uroczystej gali dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej, prof. Wiesław Delimat, przypomniał genezę powstania szkoły i podziękował wszystkim, dzięki którym może ona funkcjonować. Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wspomniał kard. Franciszka Macharskiego, który miał wielki wkład w utworzenie szkoły, a nawet przekazał dla niej fortepian. – To wyjątkowy patron, który nie myślał tylko tą chwilą, ale o wszystkim tym co niesie przyszłość. To jemu należą się podziękowania za to, że ta szkoła powstała – podkreślił.

Podczas uroczystej gali dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej prof. Wiesław Delimat przypomniał genezę powstania szkoły i podziękował wszystkim, dzięki którym może ona funkcjonować. Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wspomniał kard. Franciszka Macharskiego, który miał wielki wkład w utworzeniu szkoły, a nawet przekazał dla niej fortepian. – To wyjątkowy patron, który nie myślał tylko tą chwilą, ale o wszystkim tym co niesie przyszłość. To jemu należą się podziękowania za to, że ta szkoła powstała – podkreślił.

List do zebranych skierował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, w którym podkreślił, że już kard. Karol Wojtyła rozumiał konieczność kształcenia muzyków kościelnych. – To bardzo ważne, by odpowiedzialne za muzykę w parafiach były osoby właściwie do tego przygotowane, zarówno pod względem muzycznym, jak i liturgicznym. Gwarancję takich kwalifikacji daje ukończenie Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej – napisał arcybiskup.

Podczas uroczystości dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej prof. Wiesław Delimat został odznaczony srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wręczono także w imieniu metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego medale zasłużonych dla Archidiecezji Krakowskiej.

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna stopnia została powołana do istnienia w 2006 r., dekretem ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Jubileuszowy artykuł, przybliżający jej historię zostanie opublikowany na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej w najbliższy poniedziałek.

25-lecie Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. kard. Franciszka Macharskiego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 25.11.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE