STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KARD. STANISŁAW DZIWISZ DO ZAKONU RYCERZY JANA PAWŁA II: REKOLEKCJE TO NAWRÓCENIE I UPORZĄDKOWANIE ŻYCIA

Kard. Stanisław Dziwisz do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II: Rekolekcje to nawrócenie i uporządkowanie życia

– Rezygnacja ze zła, uwolnienie się od jarzma krępującego nas grzechu, przywraca nam wolność, wrażliwość serca na los drugiego człowieka – mówił kard. Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II podczas wielkopostnych rekolekcji dla Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Kard. Stanisław Dziwisz do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II: Rekolekcje to nawrócenie i uporządkowanie życia

Na początku homilii kardynał przypomniał, że celem każdych rekolekcji jest podjęcie trudu nawrócenia i uporządkowania swojego życia. Odniósł się do słów Izajasza, w których prorok nawoływał do odrzucenia zła. – Rezygnacja ze zła, uwolnienie się od jarzma krępującego nas grzechu, przywraca nam wolność, wrażliwość serca na los drugiego człowieka (…). Czyż nie warto podjąć rycerskie postanowienie uwalniania się od jarzma zła, by odzyskać wewnętrzną wolność i czynić jeszcze więcej dobra? Decyzja należy do każdego z nas, a podyktowana powinna być hojnością naszego serca – przekonywał i odwołał się do ewangelicznej sceny powołania celnika Mateusza. Apostoł bez wahania porzucił swoje przyzwyczajenia i zaufał Jezusowi. – Jezus powołuje nas nie dzięki naszym cnotom i zasługom, ale dlatego, że patrzy głęboko w nasze serce. Jeżeli czujemy się grzesznikami, czyli jeżeli żyjemy w prawdzie, On powołuje nas pomimo naszych słabości – mówił.

Metropolita krakowski senior wyraził radość z faktu, że tegoroczną lekturą patronalną Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest dzieło biskupa Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”. Zwrócił uwagę, że Ojciec Święty szczególną troską darzył małżeństwa i rodziny, wielokrotnie podkreślając, że stanowią one fundament każdej ludzkiej społeczności. Zacytował słowa Jana Pawła II, jakie papież wypowiedział podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, spotykając się z małżeństwami i rodzinami: „Człowiekowi nie wystarczają relacje czysto funkcjonalne. Potrzebuje więzi międzyosobowych sięgających głęboko do jego wnętrza, wyrażających całkowicie bezinteresowny dar z siebie. Pośród takich więzi fundamentalne znaczenie mają relacje powstające w rodzinie między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Cała ogromna sieć ludzkich relacji rodzi się i nieustannie odradza dzięki tej więzi, poprzez którą mężczyzna i kobieta uznają, że są dla siebie nawzajem stworzeni, i postanawiają połączyć swoje drogi, tworząc jedną wspólnotę życia”.

Kardynał dodał, że już niedługo Kościół będzie obchodzić 100. rocznicę papieskich urodzin. – Wiem, że szczególnym rysem Rycerzy Jana Pawła II jest patriotyzm. Podtrzymujcie go w duchu i według ideału waszego Patrona. Pogłębiajcie w sobie jego solidarność, zwłaszcza z ubogimi i żyjącymi na marginesie społeczeństwa. Tak, jak on, okazujcie miłosierdzie w często niemiłosiernym lub obojętnym na los bliźniego świecie – apelował na zakończenie.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II jest formacją świeckich mężczyzn, stawiających sobie za wzór Świętego Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazał, jak harmonijnie łączyć męskość i świętość. Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE