STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KARD. STANISŁAW DZIWISZ: GMACH ŻYCIA NALEŻY BUDOWAĆ NA WARTOŚCIACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, KTÓRE SĄ WARTOŚCIAMI OGÓLNOLUDZKIMI. MSZA ŚW. Z OKAZJI 50-LECIA LIBIĄŻA.

Kard. Stanisław Dziwisz: Gmach życia należy budować na wartościach chrześcijańskich, które są wartościami ogólnoludzkimi. Msza św. z okazji 50-lecia Libiąża.

- Powinniśmy budować gmach naszego życia, naszej ojczyzny i naszego kontynentu na chrześcijańskich wartościach, które są wartościami ogólnoludzkimi i z których wyrasta nasza kultura, nasza polska i europejska tożsamość - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. odprawionej z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Libiążowi, w kościele pw. Przemienienia Pańskiego.

Kard. Stanisław Dziwisz: Gmach życia należy budować na wartościach chrześcijańskich, które są wartościami ogólnoludzkimi. Msza św. z okazji 50-lecia Libiąża.

Na początku homilii kardynał przyznał, że z wielkim zainteresowaniem prześledził bogaty program obchodów pięćdziesięciolecia Libiąża i podziękował za zaproszenie.

Przypomniał, że pierwsza wzmianka o Libiążu pochodzi z połowy XIII wieku, a w miejscu obecnego kościoła od niepamiętnych czasów znajdowała się kapliczka. W 1730 roku erygowano parafię pw. Przemienienia Pańskiego i wybudowano drewniany gotycki kościół. Kardynał zauważył, że świadczy to o tym jak bardzo Kościół wpisał się w dzieje Libiąża. Ludzie rodzący się na tej ziemi tworzą wspólnotę dla której wiara w Chrystusa jest fundamentem, a Kościół umacnia te więzi. Jest to dobry przykład życzliwej współpracy Kościoła i państwa, która służy społeczeństwu.

Kardynał powiedział, że historia Libiąża wzbudza wdzięczność wobec tych, którzy wnieśli swój wkład w rozbudowę wizerunku miasta, na który składają się krajobraz, miejsca pracy i nauki, instytucje społeczne, parafie. Podkreślił, że dziękując tym, którzy współtworzą współczesny Libiąż należy pamiętać w modlitwie o tych, którzy odeszli. Odwołał się do fragmentu Listu do Kolosan, w którym św. Paweł nawołuje „Bądźcie wdzięczni”. Okazując wdzięczność ludziom należy dziękować przede wszystkim Bogu, który jest Panem dziejów.  Eucharystia to najwyższa modlitwa dziękczynna.

Przywołując fragment Ewangelii, w której Jezus powiedział „Proście, a będzie wam dane”, kardynał wskazał, że Jezus zachęca nas do modlitwy, powołując się na dobroć serca Boga, który jest najlepszym Ojcem. Powiedział, że należy złożyć Bogu przeszłość i przyszłość Libiąża, wszystko co go stanowi. Podkreślił, że gmach życia, ojczyzny i kontynentu trzeba budować na wartościach chrześcijańskich, stanowiących podstawę tożsamości i będących wartościami ogólnoludzkimi.

Zauważył, że jubileusz miasta to okazja by podjąć refleksję nad tym w jaki sposób budować prawdziwą wspólnotę pełną szacunku. Zwrócił uwagę, że współczesne życie społeczne i polityczne w Polsce cierpi z powodu uprzedzeń i niechęci, a nikt nie ma monopolu na prawdę. Św. Paweł apostoł przypomniał postawy, które są niezbędne w każdej społeczności. Do takiego ideału życia jest wezwany każdy uczeń Chrystusa.

Kardynał wskazał na postawę św. Jana Pawła II. – Ojciec Święty szanował każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, kolor skóry, bez względu na jego poglądy i wierzenia. Jako Papież rozmawiał ze wszystkimi przywódcami państw, niekoniecznie zgadzając się z ich sposobami rządzenia. Uważał i chciał, by po spotkaniu z nim ludzi stawali się lepsi, bardziej otwarci i wrażliwi, i z reguły się mu to udawało – powiedział i stwierdził, że św. Jan Paweł II dzięki temu stał się duchowym przywódca milionów ludzi na świecie. Ojcu Świętemu, który żył dwadzieścia siedem lat poza granicami Polski nigdy nie był obojętny los Ojczyzny i dał temu wyraz podczas swej przemowy w polskim parlamencie w 1999 roku, gdy wspominał o konieczności zabezpieczenia najważniejszych wartości, gwarantujących dobro człowieka. Kardynał zauważył, że te słowa nadal pozostają aktualne i mogą inspirować także osoby, które służą lokalnej społeczności Libiąża. – Powierzmy Bogu wszystkie sprawy Miasta, jego obywateli oraz jego różnych instytucji i środowisk. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla Libiąża na następne lata i dziesięciolecia. Prośmy o wstawiennictwo we wszystkich naszych sprawach osobistych, rodzinnych i społecznych świętych Patronów Polski, a także św. Jana Pawła II. Niech Duch Święty, którego uroczystość Zesłania obchodziliśmy kilka dni temu, zstąpi również na tę ziemię i niech odnowi jej oblicze – zakończył.

HOMILIA

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Tadeusz Warczak

Galeria

ZOBACZ TAKŻE