STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KARD. STANISŁAW DZIWISZ ZACHĘCA MŁODYCH DO MODLITWY

Kard. Stanisław Dziwisz zachęca młodych do modlitwy

– Człowiek, który się modli widzi głębiej swoje życie i świat – mówił kard. Stanisław Dziwisz stawiając młodzieży Jana Pawła II jako wzór modlitwy. Metropolita senior udzielił sakramentu bierzmowania w parafii św. Klemensa w Wieliczce. 
Na początku homilii kard. Stanisław Dziwisz przypomniał słynne słowa modlitwy Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie, gdy ojciec święty wołał o zstąpienie Ducha Świętego i odnowienie oblicza Polski. – Modlimy się, aby Duch Święty stąpił na tych młodych. Bo my ciągle potrzebujemy odnowy. Odnowy naszej woli, wiary, miłości, odnowy naszego spojrzenia na drugiego człowieka, na Kościół – mówił wieloletni papieski sekretarz. – Zwłaszcza teraz w Polsce potrzebna jest ta odnowa, aby widzieć Kościół we właściwych barwach. Aby widzieć Kościół takim, jakim powołał go Jezus Chrystus – dodawał.

– Prosimy, aby Duch Święty stąpił i umocnił to, co słabe – modlił się kardynał zwracając uwagę, że zwłaszcza w młodym wieku wiara może być wątła, dlatego potrzebuje umocnienia. Zaznaczył, że aby wiarę wyznawać i świadczyć o niej wobec świata potrzeba ją znać. Za papieżem Benedyktem XVI mówił, że chrześcijanin powinien być w świecie piąta Ewangelią. Świadczenie o swojej wierze jest dowodem na bycie dojrzałym chrześcijaninem, a świat potrzebuje świadectwa ludzi wierzących. – Sakrament bierzmowania ma ożywić w was prawdę, że jesteście dziećmi Bożymi, że Duch Święty jest z nami – mówił kardynał.

Metropolita senior zwrócił uwagę, że do wypełnienia zobowiązań wynikających z bierzmowania, potrzebna jest modlitwa. – Człowiek, który się modli, inaczej patrzy na rzeczy, inaczej układa się jego życie. Człowiek, który się modli widzi głębiej swoje życie, świat – mówił kardynał stawiając młodzieży Jana Pawła II jako wzór modlitwy i podkreślając, że odkrył jej wartość jako młody chłopak.

Kardynał zauważył, że przed młodymi ludźmi stoją życiowe wybory, dlatego potrzebują wsparcia z Góry w postaci darów Ducha Świętego. Polecał, aby na modlitwie z Duchem Świętym zastanowili się, w jakim kierunku zmierza ich życie. Na zakończenie modlił się, aby Duch Święty zstąpił na młodych, odnowił ich wiarę i miłość i napełnił swoimi darami, aby byli dojrzałymi i odpowiedzialnymi chrześcijanami.

Ks. Wojciech Olszowski dziękując kardynałowi za biskupią posługę zwrócił uwagę, że metropolita senior jest naocznym świadkiem życia i świętości Jana Pawła II. – Żyjemy w czasach, w których brakuje autorytetów. Niech Jan Paweł II pozostanie autorytetem dla młodego pokolenia. Niech Duch Święty otworzy ich serca na jego słowo o Jezusie – mówił proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce. 

Parafia św. Klemensa w Wieliczce przedstawiona została w siódmym odcinku naszego cyklu “W koło archidiecezji”.

IMG_2522

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej 

Wideo

ZOBACZ TAKŻE