STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KOMUNIKAT SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SPRAWIE OBCHODÓW ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA

Komunikat Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w sprawie obchodów Święta Miłosierdzia

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” - mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny. Hasłem tegorocznego Święta Miłosierdzia są słowa „Miłosierdzie źródłem nadziei”.

Komunikat Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w sprawie obchodów Święta Miłosierdzia

1. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” /Dz. 299/ – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny w jednym z objawień. Święto Miłosierdzia jest wydarzeniem, które zawsze gromadziło w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach rzesze wiernych.

2. W związku z pandemią tegoroczne Święto Miłosierdzia będziemy przeżywać zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi zawartymi w § 26 p. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3. Z powodu aktualnych ograniczeń oraz troski o swoje zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do łączności duchowej i skorzystania z bogatej oferty transmisji telewizyjnych:

 • w sobotę – 10 kwietnia – o godz. 2000 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) – nabożeństwo Droga Miłosierdzia
  z Bazyliki;
 • w niedzielę – 11 kwietnia – o godz. 700 w TVP1 – Msza święta z Kaplicy Klasztornej;
 • w niedzielę – 11 kwietnia – o godz. 1000 w TVP1 i TVP POLONIA – Msza święta z poświęceniem Dzwonów Nadziei dla Oceanii pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego;
 • w niedzielę – 11 kwietnia – o godz. 1500 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) – Godzina Miłosierdzia z Bazyliki;
 • Msze święte w Niedzielę Miłosierdzia będą odprawiane w Bazylice o godz. 000, 600, 800, 1000, 1230, 1600 oraz 1800; w Kaplicy Klasztornej o godz. 700, 1200/w języku angielskim/,  1700/w języku hiszpańskim/ i 1900. O 1500 w Bazylice – Godzina Miłosierdzia. Wszystkie Msze święte i nabożeństwa z Bazyliki będą transmitowane przez internetowe Radio i Telewizję Miłosierdzie na stronie milosierdzie.pl. Msze święte z Kaplicy Klasztornej będą transmitowane na stronie www.faustyna.pl.

4. Przypominamy, że nawet przebywając w naszych domach możemy uzyskać w tym dniu odpust zupełny. W „Dekrecie o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia” z 29 czerwca 2002 r. czytamy: „chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»)”.

5. W związku z tegorocznym Świętem Miłosierdzia podajemy kilka uwag porządkowych:

 • Kapłanów pragnących dołączyć do koncelebry zapraszamy 15 minut przed Mszą świętą do zakrystii w dolnej Bazylice. Prosimy o przyniesienie własnych alb.
 • Do Bazyliki górnej może wejść ograniczona liczba zaproszonych osób. Do Bazyliki dolnej wstęp będą miały tylko osoby upoważnione oraz niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z sakramentu pokuty.
 • Bezpośrednie otoczenie Bazyliki będzie strefą, w której mogą przebywać tylko osoby upoważnione z racji pełnionych funkcji liturgicznych i porządkowych.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Rozporządzenia, o którym mowa w p. 2 będzie można uczestniczyć w Mszach świętych na zewnątrz na Błoniach obok Bazyliki przebywając w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizując nakaz zakrywania ust i nosa.
 • Możliwość spowiedzi będzie w konfesjonałach na zewnątrz na terenie zadaszonym przed Bazyliką dolną. Spowiedź dla niepełnosprawnych będzie w kaplicy niemieckiej w dolnej Bazylice, a spowiedź w językach obcych – w kaplicy węgierskiej. Przy każdym konfesjonale będą przygotowane materiały do dezynfekcji.
 • Parking dla niepełnosprawnych będzie przy ul. Motarskiego.
 • Dojście na Błonia obok Bazyliki będzie możliwe od ul. Siostry Faustyny oraz od parkingu na ul. Motarskiego.
 • Na bieżąco będą podawane komunikaty o obowiązujących normach sanitarnych i zasadach porządkowych, których należy bezwzględnie przestrzegać.

6. Nie przewiduje się udziału mediów w uroczystości – relacje, homilie i zdjęcia będą na bieżąco umieszczane na stronie milosierdzie.pl i diecezja.pl

7. Przekazywane w tym Komunikacie uwagi wynikają z troski o nasze bezpieczeństwo. Hasłem tegorocznego Święta Miłosierdzia są słowa „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Polecając Bożemu Miłosierdziu wszystkich, którzy będą się z nami łączyć, ufamy i mamy nadzieję, że następne uroczystości będziemy mogli przeżywać już bez ograniczeń związanych z pandemią.

ZOBACZ TAKŻE