STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONKURS NA SPOT PROMUJĄCY MYŚL ŚW. JANA PAWŁA II

Konkurs na spot promujący myśl św. Jana Pawła II

Organizatorzy Dni Jana Pawła II, których XV edycja odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2020 r. pod hasłem „Jan Paweł II. Co dalej?”, ogłosili konkurs na najlepszy spot promujący myśl św. Jana Pawła II.

Konkurs na spot promujący myśl św. Jana Pawła II

Konkurs na najlepszy spot promujący myśl św. Jana Pawła II jest jednoetapowy i otwarty dla studentów. Ocenie podlegać będą: znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, oryginalność spotu, prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna, poprawność językowa, wartość artystyczna spotu.

Zwycięzców wyłoni jury w składzie: ks. dr hab. Robert Nęcek (UPJP II) – przewodniczący, dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (UPJP II), mgr red. Magdalena Drohomirecka (UPJP II, TVP Info), mgr Joanna Sobczyk-Pająk (Pracownia Artystyczna Arsarti i UPJPII). Trwające nie dłużej niż 3 minuty spoty należy przesyłać w formie elektronicznej do 10 września 2020 roku.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 8 tys. zł, a dwa kolejne miejsca odpowiednio 5 i 3 tys. zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października 2020 roku. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas mszy św. na zakończenie Dni Jana Pawła II 2020 w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Ponadto w ramach Dni Jana Pawła II po raz kolejny organizowane są konkursy literacki i fotograficzny. Przedmiotem pracy w konkursie literackim może być analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II lub twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. Studenci mogą przygotować esej lub tekst poetycki. Prace należy przesyłać do 23 września 2020 r. Nagrodami są pielgrzymki zagraniczne i gratyfikacje pieniężne.

Wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Krakowską. Zdjęcia należy nadsyłać do 12 października 2020 r. Dla zwycięzców przygotowano nagrody pieniężne.

Szczegóły, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: jp2.krakow.pl.

Celem Dni Jana Pawła II, których XV edycja odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2020 r., jest upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. Wydarzenia te wpisują się w akademickie obchody 100-lecia urodzin Karola Wojtyły. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II brzmi: „Jan Paweł II. Co dalej?”.

Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale także szkoły wyższe z województwa małopolskiego.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE