STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONSEKRACJA DZIEWIC W KATEDRZE NA WAWELU

Konsekracja dziewic w katedrze na Wawelu

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny biskup Jan Szkodoń przewodniczył w katedrze na Wawelu obrzędowi konsekracji dziewic. Osiem kobiet z Archidiecezji Krakowskiej na pytanie biskupa: „Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?” odpowiedziało: „Chcę” i przyjęło ofiarowany im dar konsekracji.
W homilii biskup ukazał Niepokalaną jako wzór doskonałej wierności Chrystusowi i wyjaśnił wielkie znaczenie tej drogi powołania, którą poszły dziewice, składając ślub trwania w czystości do końca życia. Jest to piękne świadectwo wierności Bogu, które jest umocnieniem dla wszystkich. Biskup przypomniał słowa proroka Izajasza: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!” Bóg każdą z konsekrowanych wezwał po imieniu i do każdej mówi: „Tyś moja”. Przywołał również słowa z modlitwy konsekracyjnej, w której Kościół prosi Boga: „Broń je przed wrogiem, który im świętsze widzi zamiary, tym przebieglejszych podstępów używa dla ich zniszczenia”.

W ubiegłym roku Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ogłosiła instrukcję zatytułowaną „Ecclesiae Sponsae Imago”, co znaczy „Obraz Kościoła Oblubienicy”. Jest to pierwszy dokument w historii Kościoła poświęcony temu powołaniu. Jego ukazanie się świadczy o tym, że Bóg powołuje coraz więcej kobiet na tę właśnie drogę życia i Kościół określa specyfikę tego powołania, jego znaczenie dla Kościoła i styl życia dziewic, które to powołanie odkryły i przyjęły.

Jest to wielki dar Boży dla Kościoła, a także dla świata, w którym tak wiele osób jest zniewolonych pożądliwością cielesną i zapatrzeniem wyłącznie w dobra ziemskie. Dziewice poświęcone Bogu dają świadectwo życia w czystości i ukazują ostateczną perspektywę życia ludzkiego w najgłębszym zjednoczeniu z Jezusem.

W Archidiecezji Krakowskiej żyje obecnie 51 dziewic konsekrowanych, a kilkanaście kandydatek przygotowuje się do konsekracji. Ogarniają one swoją modlitwą wszystkie sprawy diecezji i dają świadectwo radykalnego pójścia za Chrystusem.

Ks. Stanisław Szczepaniec
ZOBACZ TAKŻE