STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KOŚCIÓŁ STACYJNY ŚW. BRATA ALBERTA: BÓG DOMAGA SIĘ OD NAS POSTAWY WEWNĘTRZNEGO NAWRÓCENIA I WYBORU DOBRA

Kościół stacyjny św. Brata Alberta: Bóg domaga się od nas postawy wewnętrznego nawrócenia i wyboru dobra

– Niech nasza ofiara tak się dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała, i aby dawała nam siłę do przetrwania i zwyciężenia każdego zła – mówił podczas Mszy św. w kościele św. Brata Alberta ks. proboszcz Paweł Kubani.
Na początku homilii ksiądz proboszcz, w nawiązaniu do liturgii Słowa, przypomniał Chrystusowy nakaz dotyczący przebaczania i modlitwę Azariasza, który prosił Boga o miłosierdzie. – Ze słów Azariasza przebija głęboka nadzieja na oczyszczenie i na nowe życie. (…) Bóg domaga się od nas postawy wewnętrznego nawrócenia i wyboru dobra, bo tylko wtedy oddalimy od siebie strach zamęt i wstyd – przekonywał i dodał, że rzymskim kościołem stacyjnym, przypadającym na wtorek III tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Pudencjany, która wraz z całą rodziną zginęła męczeńską śmiercią, oddając życie za Chrystusa. – Chcemy dziś prosić Boga, aby napełniał nas takim samym duchem, jakim napełniał swoich świadków w czasie prześladowań: duchem odwagi, męstwa, nadziei i ufności, że wszystko to, co może wydawać się trudne i nie do pokonania, Bóg przemieni swoją łaską w dobro – podkreślił.

Kończąc homilię, ks. proboszcz zaznaczył, że echo modlitwy Azariasza znajduje się w kapłańskiej modlitwie odmawianej po ofiarowaniu darów:  „Przyjmij nas, Panie, stoją­cych przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; niech nasza Ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała”. – Wołamy dziś: przyjmij nas Panie. Tak, jak Azariasz wołał w ogniu, my chcemy być w ogniu Bożym, w ogniu Ducha Świętego. Niech nasza ofiara tak się dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała, i aby dawała nam siłę do przetrwania i zwyciężenia każdego zła – mówił.

Kościołem stacyjnym we wtorek III tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Pudencjany. Jest to wczesnochrześcijańska świątynia z V w., zbudowana nad domem rzymskiego senatora Kwintusa Korneliusza Pudensa, który przez 6 lat gościł u siebie św. Piotra. Według tradycji, dostojnik miał czworo dzieci: dwie córki – Pudencjanę i Praksedę oraz dwóch synów – Nowatusa i Tymoteusza. Cała rodzina zginęła męczeńską śmiercią w czasach prześladowań Nerona. W absydzie bazyliki znajduje się wspaniała mozaika przedstawiająca siedzącego na tronie Chrystusa w otoczeniu św. Piotra i Pawła.

Rzymskiemu kościołowi stacyjnemu z wtorku III tygodnia Wielkiego Postu w Krakowie odpowiada kościół św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303. Świątynia została wybudowana w latach 1986-1994. W sierpniu 1985 r. rozpoczęto budowę fundamentów, a we wrześniu ksiądz kardynał Franciszek Macharski uroczyście wmurował w fundamenty kamień węgielny, poświęcony w Rzymie 13 października 1982 r. przez papieża Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się figura patrona parafii.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE