STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KOŚCIÓŁ STACYJNY ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA: „KRZYŻ STOI, CHOCIAŻ ZMIENIA SIĘ ŚWIAT”

Kościół stacyjny Świętych Apostołów Piotra i Pawła: „Krzyż stoi, chociaż zmienia się świat”

– Krzyż jest w doczesnej egzystencji jedyną możliwą nadzieją. Nadzieją na przełamanie dramatu śmierci i nasze zmartwychwstanie - mówił ks. prof. Jan Wal podczas Mszy św. w stacyjnym kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Na początku homilii ks. prof. Jan Wal nawiązał do dewizy „Krzyż stoi, chociaż zmienia się świat”, która stanęła u podstawy powołania zakonu kartuzów. Stwierdził, że tradycja procesji stacyjnych narodziła się bardzo wcześnie: na przełomie IV i V w. Pielgrzymowano do kościołów pod wezwaniem męczenników, na czele każdej procesji szedł krzyż. Tradycja ta umarła w 1309 r. i ożywił ją św. Jan Paweł II w 1993 r. – Tę piękną tradycję, związaną z adoracją krzyża i z kultem świętych męczenników przeszczepiamy także w naszej diecezji. Chcemy przez to w sposób szczególny przygotować się na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a wcześniej na Triduum Sacrum – dramat męki i śmierci krzyżowej Zbawiciela – powiedział ks. prof. Jan Wal.

Krzyż przypomina o tym, że należy miłować bliźniego. Współcześnie ludzie zagubili sens i cel życia. Krzyż wskazuje dwie podstawowe wartości: Chrystusową prawdę i miłość. – Krzyż stoi, chociaż zmienia się świat. Krzyż jest w doczesnej egzystencji jedyną możliwą nadzieją. Nadzieją na przełamanie dramatu śmierci i nasze zmartwychwstanie – powiedział ks. prof. Jan Wal.

Nawiązał do liturgii Słowa, w której postawiono jasne wymagania wobec uczniów Chrystusa. Pierwsze z nich to zachowanie sprawiedliwości, która jest oddaniem ludziom tego, co się im słusznie należy. Jest ona związana także z ludzką naturą i osobowością: nie można krzywdzić bliźniego, trzeba stawiać im sprawiedliwe wymagania. Wszelkie dobra podmiotowe podkreśla miłość miłosierna, która jest według słów św. Jana Pawła II wydobywaniem dobra.

Chrystus powiedział, że przed złożeniem daru Bogu należy pojednać się ze swym bratem. Krzyż Jezusa wymaga przebaczenia i pojednania, także w życiu codziennym. Ks. Jan Wal stwierdził, że dialog to umiejętność słuchania i wysiłek zrozumienia drugiego człowieka. Przywołał słowa ks. Tischnera, który mówił, że dialog jest poznaniem współczującym, chęcią wnoszenia dobra w życie innych oraz pomaganiem innym, by mogli żyć bardziej po Bożemu.

Wspomniał film o człowieku, który mając chorą żonę niestrudzenie pielgrzymował z krzyżem do sanktuarium, by Bóg wysłuchał jego próśb. Przyznał, że zastanawiał się w jaki sposób ludzie zareagowaliby, widząc człowieka niosącego krzyż ulicami miast i wiosek. Przywołał wiersz Cypriana Kamila Norwida „Krzyż i dziecko”. – Krzyż Jezusa Chrystusa jest bramą naszego zbawienia i o tym nie wolno nam nigdy zapomnieć – zakończył.

W Rzymie kościołem stacyjnym w piątek I tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika Dwunastu Apostołów. Odpowiada jej krakowski kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w którego podziemiach powstaje kolejny panteon narodowy. 10 lutego 1904 roku w tej świątyni zawarli sakrament małżeństwa Emilia z Kaczorowskich i podoficer Karol Wojtyła, rodzice św. Jana Pawła II.

IMG_8449

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE