STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KOŚCIÓŁ W ORAWCE POMNIKIEM HISTORII

Kościół w Orawce pomnikiem historii

Drewniany kościół w Orawce pw. św. Jana Chrzciciela został uznany za pomnik historii.
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zabytkowy kościół w Orawce uznano za pomnik historii. W ten sposób wyróżniono świątynię o wyjątkowym znaczeniu, która przez wieki, do czasu przyłączenia tego skrawka Orawy do niepodległej Polski w 1920 roku, pomagała tutejszym mieszkańcom zachować katolicką wiarę oraz polską tożsamość narodową w granicach Królestwa Węgierskiego.

– Przyznanie tytułu pomnika historii jest niewątpliwie okazją do składania Bogu dziękczynienia za tę świątynię i za głęboką wiarę  mieszkańców Orawy, którzy nadal pozostają wierni Bogu gromadząc się na modlitwie w naszej parafialnej świątyni – mówi ks. Adam Gabryś, proboszcz parafii.

Siedemnastowieczny drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, z murowaną kaplicą w prezbiterium,  już w 2000 roku był zgłoszony do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Fot.: strona internetowa parafii
ZOBACZ TAKŻE