STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KRAKOWSKI TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN – 18-25.01.2021

Krakowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18-25.01.2021

"Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić. (...) Mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i staniecie się Moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w Mojej miłości". (por. J 15,5.9)Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy (propozycja ruchu „Wiara i Ustrój” z 1926 r.), co również zyskuje rangę symbolu.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia Tygodnia (a właściwie oktawy). Jeszcze inne wybierają spośród tych ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Należy tu podkreślić, że przypadająca w Tygodniu Modlitw niedziela ma szczególne znaczenie duszpasterskie. Choć wspólnotowa modlitwa o jedność chrześcijan ma charakter uprzywilejowany, to jednak chrześcijanin powinien także modlić się do Ojca, „który widzi w ukryciu” (por. Mt 6,6).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2021 przygotowała Wspólnota Monastyczna z Grandchamp. Temat, który został wybrany, „Trwajcie w mojej miłości a przyniesiecie obfity owoc” zaczerpnięty jest z Ewangelii św. Jana 15,1-17 i wiąże się z powołaniem tej ekumenicznej wspólnoty. Misją wspólnoty, liczącej dziś 50 sióstr, przedstawicielek różnych generacji, tradycji kościelnych, różnych krajów i kontynentów, jest życie modlitwą, gościnność, praca nad pojednaniem między ludźmi i nad jednością chrześcijan. Swoim darem życia zakonnego siostry dzielą się z odwiedzającymi i wolontariuszami, którzy przybywają do Grandchamp, by tam przeżyć rekolekcje, doświadczyć ciszy, uzdrowienia, czy odnaleźć sens życia. Trzy filary, na których opiera się codzienne życie sióstr – modlitwa, pielęgnowanie życia wspólnotowego i gościnność – stały się podstawą opracowania materiałów na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.


Z zaproszenia Przewodniczącego Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej:

W Krakowie nabożeństwo centralne pod przewodnictwem bpa Damiana Muskusa odbędzie się w niedzielę 24 stycznia o godzinie 15.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach z ograniczoną liczbą wiernych, zaś transmitowane będzie za pośrednictwem Internetu. Program pozostałych wydarzeń znajduje się na załączonym plakacie. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną większość wydarzeń odbędzie się online.  Za uczestnictwo w krakowskim nabożeństwie centralnym można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

ks. prof. Łukasz Kamykowski


MODLITWY PORANNE

W dniach 18-25.01.21 zapraszamy o godz. 8:00 na profil Fb @RadaDialogu lub na kanał YouTube Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej na kilkuminutową medytację Słowa Bożego prowadzoną przez przedstawicieli kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

 • 18 stycznia (poniedziałek) 18:00
  „Ja jestem krzewem winnym”. Winorośl i wino w Biblii – wykład dr inż. Anny Wajdy | online
  🌐 Zoom: https://zoom.us/j/94629713559?pwd=c2VzUUppNnBLNVNubjBZNlNIanA5Zz09
 • 19 stycznia (wtorek) 18:00
  Przyjaźń z Jezusem (J 15,1-17) – wykład ks. prof. Marka Uglorza | online
  🌐 Zoom: https://zoom.us/j/95954927693?pwd=ZExZbXBxWUZsVklUWENsYkVkZHpoQT09
 • 20 stycznia (środa)
  18:00 – Akatyst ku czci Bogurodzicy – cerkiew prawosławna Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy | online
  🌐 Transmisja na Fb Parafii Prawosławnej w Krakowie: https://www.facebook.com/krakowcerkiew
  20:00 – Wspólnota ekumeniczna z Grandchamp – spotkanie z Małą Siostrą Jezusa Violą we współpracy z Kołem Naukowym Teologów UPJPII | online
  🌐 Zoom: https://zoom.us/j/93394659780?pwd=dS93OFJWbGZxRDkyZnhRMGg4YTFkUT09
 • 21 stycznia (czwartek)
  18:00 – Nabożeństwo ekumeniczne – kościół ewangelicko-augsburski św. Marcina | online
  🌐 link zostanie podany wkrótce
  20:00 – Modlitwa o jedność – prowadzi Taizé Kraków WAJ | online
  🌐 link zostanie podany wkrótce
 • 22 stycznia (piątek) 18:00
  Nabożeństwo Słowa – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Warszawie | online
  🌐 link zostanie podany wkrótce
 • 23 stycznia (sobota) 18:00
  Ogólnopolskie centralne nabożeństwo ekumeniczne – bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi | online
  🌐 link zostanie podany wkrótce
 • 24 stycznia (niedziela) 15:30
  KRAKOWSKIE CENTRALNE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE – Sanktuarium św. Jana Pawła II | ul. Totus Tuus 32 / online
  🌐 Transmisja na kanale Pallotti TV | www.pallotti.tv: https://youtu.be/FCnw9IotBXw
 • 25 stycznia (poniedziałek) 19:00
  Nieszpory o jedność – prowadzi Wspólnota Chemin Neuf | online
  🌐 link zostanie podany wkrótce

Galeria

ZOBACZ TAKŻE