STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KRAKOWSKIE OBCHODY TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Krakowskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia. W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w niedzielę 19 stycznia o godzinie 15.00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Krakowskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa „Życzliwymi bądźmy” zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich. Modlitwy i refleksje podczas tegorocznych obchodów koncentrują się na gościnności okazanej rozbitkom przez mieszkańców Malty.

„Statki są ważną częścią życia mieszkańców Malty oraz symbolem, czasami burzliwej, podróży, jaką chrześcijanie podejmują w kierunku jedności” – czytamy w materiałach na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowanych przez różne Kościoły chrześcijańskie tego wyspiarskiego państwa.

Nawiązaniem do tego będzie ponton, który pojawi się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w czasie centralnego nabożeństwa ekumenicznego w Krakowie. Podczas modlitwy wiernych zostaną użyte wiosła. Wniosą je członkowie różnych wspólnot prezentując hasła: pojednanie, oświecenie, nadzieja, zaufanie, pokrzepienie, gościnność, nawrócenie i hojność.

„Chcemy, żeby za tą wielką modlitwą jedności poszedł czyn. Podczas nabożeństwa zbierzemy kolektę przeznaczoną dla szkoły w Libanie, w której, niezależnie od wyznawanej konfesji, kształcą się i mieszkają dzieci osierocone lub ze skrajnie ubogich rodzin” – informuje Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej, która organizuje tegoroczne obchody w Krakowie.

Także w tym roku, na wniosek metropolity krakowskiego, Penitencjaria Apostolska przyznała odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za udział w nabożeństwie centralnym Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Szczególne zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniach Tygodniach Modlitw o Jedność Chrześcijan kierowane jest do małżeństw mieszanych wyznaniowo i ich rodzin. Księży zachęca się, aby w tym czasie korzystali z formularzy Mszy św. o jedność chrześcijan znajdujących się w Mszale w rozdziale „Msze i modlitwy w różnych potrzebach” (poz. 20-22) oraz do uwzględnienia tej intencji w modlitwie powszechnej wiernych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, a następuje po nim Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Program wydarzeń Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Krakowie dostępny jest stronie Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej.

ZOBACZ TAKŻE