STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KS. DR PAWEŁ GAŁUSZKA NOMINOWANY DO NAGRODY „TOTUS TUUS 2018”

Ks. dr Paweł Gałuszka nominowany do nagrody „TOTUS TUUS 2018”

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ks. dr Paweł Gałuszka został nominowany do nagrody „TOTUS TUUS 2018” za osiągnięcia w dziedzinie „Propagowanie Nauczania Świętego Jana Pawła II”. Duszpasterz małżeństw z archidiecezji krakowskiej to autor monografii pod tytułem: „Karol Wojtyła i Humanae vitae. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI".

Ks. dr Paweł Gałuszka nominowany do nagrody „TOTUS TUUS 2018”

Nominowany do nagrody “TOTUS TUUS 2018” za osiągnięcia w dziedzinie „Propagowanie Nauczania Świętego Jana Pawła II” ks. dr Paweł Gałuszka, kapłan archidiecezji krakowskiej, pełni obecnie funkcję dyrektora wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz jest asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej i członkiem Rady Kapłańskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął  w 2007 r. W latach 2010-2016 zrealizował studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które zwieńczył obroną pracy doktorskiej na temat: „Memoriał Krakowski. Wkład kard. Karola Wojtyły i grupy teologów oraz filozofów polskich w przygotowanie i przyjęcie encykliki Humanae vitae papieża Pawła VI”. Pełnił też funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Ks. dr Paweł Gałuszka jest duszpasterzem małżeństw w archidiecezji krakowskiej, a także autorem książki pod tytułem: „Karol Wojtyła i Humanae vitae. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI”.

 

BP AK

 

ZOBACZ TAKŻE