STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KS. KRZYSZTOF MARCJANOWICZ PODSEKRETARZEM DYKASTERII DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Ks. Krzysztof Marcjanowicz podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Ojciec Święty mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. prałata Krzysztofa Marcjanowicza, dotychczasowego pracownika Dykasterii ds. Ewangelizacji i ceremoniarza papieskiego.
Ks. Krzysztof Marcjanowicz urodził się 24 marca 1977 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2002 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. 4 listopada 2010 obronił pracę doktorską w Papieskim Instytucie Liturgicznym, a następnie był wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Od 2011 roku pracuje w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Od 9 lutego 2018 z nominacji Ojca Świętego Franciszka Ks. Krzysztof Marcjanowicz pełni również funkcję Ceremoniarza Papieskiego.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE