STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KS. TOMASZ STEC DYREKTOREM WYDZIAŁU DS. CHARYTATYWNYCH KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

Ks. Tomasz Stec Dyrektorem Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie

W uroczystość św. Józefa patrona Kościoła abp Marek Jędraszewski powołał ks. Tomasza Steca wiceekonoma Archidiecezji Krakowskiej na stanowisko Dyrektora Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Ks. Tomasz Stec Dyrektorem Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Uroczystość odbyła się w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. – Wszystkie te wspaniałe dzieła, które ksiądz będzie podejmował polecam opiece św. Józefa – powiedział metropolita krakowski wręczając dekret nowemu dyrektorowi. Jednocześnie arcybiskup życzył ks. Tomaszowi Stecowi, by podejmowana od dzisiaj nowa praca była dla niego wielką radością oraz przynosiła owoce dla Kościoła.

Ks. Tomasz Stec jest kapłanem Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stanisława Dziwisza w 2007 r. Obecnie pełni funkcję wiceekonoma Archidiecezji Krakowskiej, a od roku jest dyrektorem wykonawczym w Arcybractwie Miłosierdzia.

Abp Marek Jędraszewski ustanowił Wydział ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie 17 lutego 2021 r., mając na uwadze „potrzebę właściwej koordynacji dzieł miłosierdzia” w Archidiecezji Krakowskiej.

Do zadań nowo powołanego wydziału należą: koordynacja działań osób i instytucji prowadzących działalność pomocową w imieniu Kościoła katolickiego na terenie Archidiecezji Krakowskiej; gromadzenie informacji i statystyk związanych z dziełami charytatywnymi Kościoła w archidiecezji; animowanie programu formacji duchowej dla zaangażowanych w dzieła miłosierdzia; organizacja wydarzeń o charakterze pomocowym w imieniu archidiecezji; koordynacja komunikacji medialnej inicjatyw charytatywnych; pośrednictwo w kontaktach instytucji i dzieł pomocowych z urzędami państwowymi i samorządowymi oraz wsparcie w uzyskiwaniu środków z funduszy państwowych, samorządowych i prywatnych; ocena i opiniowanie instytucji i dzieł pomocowych.

Siedziba nowego wydziału krakowskiej kurii będzie się mieścić przy ul. Franciszkańskiej 3.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE