STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KURS DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ W ROKU FORMACYJNYM 2022/2023

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w roku formacyjnym 2022/2023

Już w październiku rozpocznie się kolejna edycja kursu przygotowawczego do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w roku formacyjnym 2022/2023

Informacje:

 1. Zadaniem świeckiego pomocnika w rozdzielaniu Komunii świętej jest posługa do chorych, a w nadzwyczajnych sytuacjach pomoc w udzielaniu Eucharystii podczas liturgii,
 2. W naszej archidiecezji wiek mężczyzn, do podjęcia tej posługi, określony został w przedziale 25 do 65 lat,
 3. Rozpoczęcie 15 października 2022 roku o godzinie 9.00, w budynku Caritas Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach.
 4. Kurs obejmuje siedem zjazdów w soboty (godz. od 9.00 do 14.00), oraz trzydniowe rekolekcje (pt – nd),
 5. Koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (210 zł), podręczników (40 zł), zakup bursy i cyborium (około 180 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (220 zł).

 Terminy zjazdów

 • 10.2022
 • 11.2022
 • 12.2022
 • 01.2023
 • 02.2023
 • 03.2023
 • rekolekcje 24-26.03.2023

Zgłoszenia kandydatów

Kandydat powinien wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Artura  Czepiela (Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty można znaleźć na stronie internetowej nadzwyczajnych szafarzy.  Należy także dostarczyć dwa zdjęcia. Kandydatów można zgłaszać do 15 października.

ZOBACZ TAKŻE