STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / LIST REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2022 ROKU

List rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2022 roku

- Na Papieskim Uniwersytecie chcemy opowiadać się nieustannie po stronie człowieka, który stworzony na obraz Boży, jest Jego najpiękniejszym dziełem - pisze w swoim liście ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Poniżej publikujemy pełną treść listu.
LIST REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2022 ROKU

Umiłowani, Siostry i Bracia! W dzisiejszej liturgii Słowa stajemy się świadkami tego, że Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu (Dz 6, 8), przemawiał z natchnienia Ducha Bożego, a kiedy go kamienowano, modlił się za swoich oprawców. Chrystus już wcześniej zapowiedział w głoszonej przez siebie Ewangelii, że jego nauka będzie sprzeciwem dla świata. Jego zaś wyznawcy w prześladowaniu nie pozostaną sami, bo Boży Duch będzie z nimi. Gdy nawet będą w nienawiści z powodu imienia Chrystusa, zapewnia, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10, 22).

Taka też jest przez wszystkie wieki sytuacja Ewangelii i Chrystusa w świecie. Także dzisiaj przecież stajemy się świadkami zmagania o poszanowanie chrześcijańskich ideałów i wartości. Gdy obserwujemy pogubienie się wielu ludzi, pogoń za tym co doczesne oraz życie, jakby Boga nie było, my na Papieskim Uniwersytecie chcemy opowiadać się nieustannie po stronie człowieka, który stworzony na obraz Boży, jest Jego najpiękniejszym dziełem. Bo jak głosił papież Jan Paweł II: człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze oraz, że kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest” (Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, 1980). Chcemy iść w swojej codzienności w stronę niezmiennych i trwałych fundamentów wiary i wracać nieustanie do źródeł chrześcijańskiej kultury.

Nawiedzając grotę Narodzenia Pańskiego w Betlejem, niejako dotykamy tego miejsca w historii zbawienia, które św. Paweł w Liście do Galatów nazwał pełnią czasów (zob. Ga 4, 4). To wtedy z Dziewicy Maryi narodził się Boży Syn Jezus Chrystus, mając za opiekuna św. Józefa. W Świętej Rodzinie poszukujemy wartości 2 i fundamentów życia, które nie przemijają. To rodzina właśnie jest ową podstawową komórką istnienia każdego człowieka. Jeśli więc dzisiaj toczy się walka o człowieka, walka o chrześcijańską kulturę, to też ona jest walką o rodzinę. Jednym z najważniejszych działań tego roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim był II Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny, który w Krakowie miał miejsce miesiąc temu. To ważne wydarzenie połączyło wielu wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy, którym troska o rodzinę bardzo leży na sercu. Uniwersytet Papieski promuje rodzinę, bo bez niej nie ma nas samych, nie może być też społeczeństwa i jego przyszłości. To wydarzenie przypomniało wszystkim naszą powinność, naszą misję i nasze posłannictwo: idźcie i nauczajcie (Mt 28, 19).

Stabilność rodziny, jak nigdy dotąd w historii, jest współcześnie zagrożona ideologiami propagującymi jej modyfikację, a nawet zbyteczność. Państwa nowożytne często nie widzą potrzeby ochrony instytucji małżeństwa i rodziny, prawo stanowione nie zawsze respektuje prawo naturalne, zajmuje się pieczołowicie jednostką, spychając dobro rodziny na drugi plan. Tymczasem, szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej (KDK 47). W ten sposób Sobór Watykański II, rozpoczęty 60 lat temu (11 października 1962 roku), ukazał niepowtarzalną rolę małżeństwa i rodziny w życiu każdego człowieka i każdej ludzkiej społeczności. W rodzinie wszak rozpoczyna się każde ludzkie życie, a ukształtowane, podejmuje drogę swojej realizacji.

Moi drodzy, Siostry i Bracia!

Na naszym Papieskim Uniwersytecie podejmuje naukę wielu studentów i doktorantów z Polski i z zagranicy. Cieszymy się, że 937 nowych studentów jest razem z nami. Przywrócenie w katalogu dyscyplin naukowych uprawianych na polskich uczelniach dyscypliny „nauki o rodzinie” jest dzisiaj bardzo dla nas ważne i jest sprawiedliwym dopełnieniem naukowego myślenia o przyszłości świata i państwa. Prowadzony od 2005 roku na naszej uczelni kierunek studiów „nauki o rodzinie” jest naszą chlubą. Mamy nadzieję, że nowi absolwenci szkół średnich będą korzystać z tej oferty edukacyjnej. Gorąco was zapraszamy! Na naszym 3 Uniwersytecie prowadzimy ponadto badania naukowe w 7 dyscyplinach, a kształcenie na 17 kierunkach studiów.

Aby też nieustannie się rozwijać, 8 czerwca br. rozpoczęliśmy kolejny etap budowy Kampusu Jana Pawła II dla naszego Uniwersytetu. Polski papież nawiedzając to ważne dla nas miejsce w 2002 roku powiedział: bardzo dziękuję za ten przystanek z Łagiewnik na Franciszkańską … szczęść Boże na dalsze lata, także i w tym nowym miejscu (Jan Paweł II, Kampus PAT, 17 VIII 2002). Tam właśnie wznoszony nowy budynek podobny do „otwartej księgi” i „orła startującego do lotu”, pragniemy, by nam przypominał, że tak jak zamknęła się księga Ewangelii pod wpływem wiatru na trumnie naszego Patrona podczas jego pogrzebu w 2005 roku w Rzymie, tak nasza księga – młodych ludzi i ich przewodników wiernych Bogu i Ojczyźnie – jest ciągle otwarta. A tu właśnie startują do lotu jak orły nasi absolwenci, by przemieniać świat niosąc w sobie wartości dobra, prawdy i piękna. A my wypełniając posługę myślenia i poszukiwanie prawdy (Jan Paweł II, Spotkanie ze światem nauki w kolegiacie św. Anny w Krakowie, 8 VI 1997) stajemy po stronie Chrystusowych wartości, rodziny i chrześcijańskiej kultury.

Kochani Siostry i Bracia,

dziękuję za Waszą troskę duchową i materialną o nasz Uniwersytet i bardzo proszę nie ustawajcie w niej. A stając przy każdym z Was, życzymy łaski Boga i wierności ideałom chrześcijańskim. Dziękując zaś za Wasze świadectwo rodzinnego życia życzymy, aby rodziny Wasze były Bogiem mocne! Niech Chrystus narodzony w Betlejem nieustannie Wam wszystkim błogosławi!

Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor UPJPII

Kraków, 26 grudnia 2021 roku

II dzień świąt Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana

ZOBACZ TAKŻE