STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / LIST W OBRONIE ŚW. JANA PAWŁA II

List w obronie św. Jana Pawła II

- Tym samym przyłączamy się do sprzeciwu  profesorów, którzy już to  uczynili i wyrażamy naszą solidarność z nimi w  obronie Św. Jana Pawła II. My, adwokaci, stajemy w pierwszej linii tej obrony, uważając to za swą powinność i zaszczyt - piszą adwokaci w "Liście w obronie św. Jana Pawła II", którego treść załączamy poniżej.
List w obronie Św. Jana Pawła II

My, adwokaci, zważywszy że:

Św. Jan Paweł II  jeszcze jako metropolita krakowski dał się poznać jako pasterz  nadzwyczajnej  wiary i zatroskania o każdego człowieka, jako Papież Jan Paweł II  tę troskę kontynuował i stawał zawsze w obronie ludzi ubogich, skrzywdzonych, prześladowanych, chorych, miłosierdzie wobec człowieka  było naczelną zasadą  postępowania Ojca Św. Jana Pawła II, swą niezłomną postawą godził ludzi  i narody, napominał  błądzących i apelował o poszanowanie  godności  człowieka, stawiając mu także wymagania z niej wynikające, wyrażamy swój sprzeciw  wobec działań usiłujących  zniszczyć  nieskazitelny wizerunek Jana Pawła II, który najlepiej wyraziły tysiące  ludzi  w czasie jego pogrzebu okrzykiem ”Santo subito”. Tym samym przyłączamy się do sprzeciwu  profesorów, którzy już to  uczynili i wyrażamy naszą solidarność z nimi w  obronie Św. Jana Pawła II. My, adwokaci, stajemy w pierwszej linii tej obrony, uważając to za swą powinność i zaszczyt. Św. Jan Paweł II, zwany  “Papieżem praw człowieka”, sprawca upadku systemu komunistycznego, tak wrażliwy w kwestiach etyki seksualnej,  nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialny za nadużycia  w tej dziedzinie ze strony niektórych kapłanów.

 

 1. adw. Zbigniew Cichoń – Izba Adwokacka w  Krakowie
 2. adw. Piotr Andrzejewski – Izba Adwokacka w Warszawie
 3. adw. Aleksandra Przedpełska – Izba Adwokacka w Częstochowie
 4. adw. Marek Mazurkiewicz – Izba Adwokacka w Warszawie
 5. adw. Tadeusz Grabowski – Izba Adwokacka w  Krakowie
 6. adw. Tadeusz Budziakowski – Izba Adwokacka w Krakowie
 7. adw. Zbigniew Tekiela – Izba Adwokacka w Krakowie
 8. adw. Anna Cichoń – Izba Adwokacka w  Krakowie
 9. adw. Łukasz Lewandowski – Izba Adwokacka w  Krakowie
 10. adw. Małgorzata Wassermann – Izba Adwokacka w  Krakowie
 11. adw. Mateusz Bochacik – Izba Adwokacka w Krakowie
 12. adw. Tomasz Kozłowski – Izba Adwokacka w  Krakowie
 13. adw. Grzegorz Majka  –  Izba Adwokacka w  Krakowie
 14. adw. Anna Smagowicz-Tokarz  –   Izba Adwokacka w  Krakowie
 15. adw. Jerzy Tokarz  –  Izba Adwokacka w  Krakowie
 16. adw. Michał Cichoń –   Izba Adwokacka w  Warszawie
 17. adw. dr Karol Pachnik- Izba Adwokacka w Warszawie
 18. adw. Piotr Majewski- Izba Adwokacka w Lublinie
 19. adw. Krzysztof Chmielewski – Izba Adwokacka  w Lublinie
 20. adw. Piotr Mazur- Izba Adwokacka w Krakowie
 21. adw. Ryszard Magnowski – Izba Adwokacka w Krakowie
 22. adw. Edyta Wojnarowska – Izba Adwokacka w Krakowie
 23. adw. Beata Augustyn – Izba Adwokacka w  Krakowie
 24. adw. Bogusław Arłamowski – Izba Adwokacka w  Krakowie
 25. adw. Maciej Krzyżanowski – Izba Adwokacka w  Szczecinie
 26. adw. Ryszard Kryj-Radziszewski – Izba Adwokacka w Krakowie
 27. adw. Aleksandra Bartosz – Izba Adwokacka w  Krakowie
 28. adw. Antoni Put – Izba Adwokacka w Rzeszowie
 29. adw. Róża Hans – Izba Adwokacka w Krakowie
 30. adw. Sandra Sudenska – Izba Adwokacka w  Krakowie
 31. adw. Adam Hans – Izba Adwokacka w  Krakowie
 32. adw. Andrzej Bałaga – Izba Adwokacka w  Krakowie
 33. adw. Jan Gałkowski – Izba adwokacka w Bielsku-Białej
 34. adw. Julian Bąkowski – Izba adwokacka w Warszawie
 35. adw. Konrad Firlej – Izba Adwokacka w  Krakowie
 36. adw. Andrzej Żuraniecki – Izba Adwokacka w Krakowie
 37. adw. Antoni Żuraniecki – Izba Adwokacka w Krakowie
 38. adw. dr Piotr Michalik – Izba Adwokacka w  Krakowie
 39. adw. Ryszard Brodowski – Izba Adwokacka w Krakowie
 40. adw. dr Łukasz Pałka – Izba Adwokacka w  Krakowie
 41. adw. Robert Chodakowski – Izba Adwokacka w  Krakowie
 42. adw. Wojciech Masłoń – Izba Adwokacka w Krakowie
 43. adw. Jan Baluta – Izba Adwokacka w  Krakowie
 44. adw. Małgorzata Liszkiewicz – Izba Adwokacka w Warszawie
 45. adw. Andrzej Zawartka – Izba Adwokacka w  Krakowie
 46. adw. Adw. Robert Rychlicki – Izba Adwokacka w Krakowie
 47. adw. Bogna Słupska-Uczkiewicz – Izba Adwokacka we Wrocławiu
 48. adw. Grzegorz Małek – Izba Adwokacka w  Krakowie
 49. adw. Werner Gruszka – Izba Adwokacka w Katowicach
 50. adw. Marek Gruszka – Izba Adwokacka w Katowicach
 51. adw. Justyna Zając – Izba Adwokacka w Rzeszowie
 52. adw. Wojciech Zając – Izba Adwokacka w Rzeszowie
 53. adw. Jerzy Krzywicki – Izba Adwokacka w Warszawie
 54. adw. Anna Karczewska – Kraków (były adwokat)
 55. adw. Marek Raszewski – Izba Adwokacka  w Częstochowie
 56. adw. Tadeusz Szumowski – Izba Adwokacka w Warszawie
 57. adw. Marek Proszewski – Izba Adwokacka w Opolu
 58. adw. Andrzej Matusiewicz – Izba Adwokacka w  Rzeszowie
 59. adw. Zbigniew Mrówczyński – Izba Adwokacka w  Krakowie
 60. adw. Monika Walancik – Izba Adwokacka w Krakowie
 61. adw. Katarzyna Kępa-Moroz – Izba Adwokacka w Warszawie
 62. adw. Paweł Lewiński – Izba Adwokacka w Krakowie
 63. adw. Adam Leszczyński – Izba Adwokacka w Krakowie
 64. adw. Sylwia Jupa – Izba Adwokacka w Częstochowie
 65. adw. Mariusz Kostrzewski – Izba Adwokacka w Częstochowie
 66. adw. Daniel Kostrzewski – Izba Adwokacka w Częstochowie
 67. adw. Dominika Roj – Izba Adwokacka w Częstochowie
 68. adw. Barbara Broda – Izba Adwokacka w Częstochowie
 69. adw. Aleksandra Wilk-Fojud – Izba Adwokacka we  Wrocławiu
 70. adw. Jan Kosch – Izba Adwokacka w Krakowie
 71. adw. dr Monika Strus-Wołos – Izba Adwokacka w Radomiu
 72. adw. Bartosz Prusiński – Izba Adwokacka w Łodzi
ZOBACZ TAKŻE