STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / LITURGIA STACYJNA W BAZYLICE ŚW. FLORIANA: SKĄD U CIEBIE TA MOC I NADZIEJA?

Liturgia stacyjna w bazylice św. Floriana: Skąd u ciebie ta moc i nadzieja?

– Nie musimy każdego dnia mówić innym o Chrystusie podczas tego szczególnego Wielkiego Postu. Ale mamy tak żyć! Z Bożym zatroskaniem o innych, o świat, o siebie – mówił abp Marek Jędraszewski podczas stacyjnej Mszy św. w bazylice św. Floriana.
W homilii, metropolita krakowski przywołał postać Ezechiela, który pośród przebywających w niewoli Izraelitów, pełnił rolę Bożego świadka. – Prorok zapowiadał powrót do ojczyzny (…). Moralna i religijna odnowa Izraelitów miała się przejawić w doświadczeniu prawdziwej obecności Boga – zaznaczył i dodał, że Ezechiel głosił nadejście Mesjasza i zawarcie przymierza pokoju.

Arcybiskup podkreślił, że działalność Chrystusa nie spotkała się wśród ówczesnej elity z radością i oczekiwaniem, ale ze strachem, odrzuceniem i niepewnością. – Jak spojrzeć na to wydarzenie? Myślenie polityczne Kajfasza i wyrok śmierci na Chrystusa, św. Jan Ewangelista komentuje następująco: „Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”. (…) Na krzyżu dokonało się nowe wieczne przymierze między Bogiem a ludźmi – powiedział.

Metropolita zwrócił uwagę, że rzymskim kościołem stacyjnym w sobotę V tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Jana w Łacińskiej Bramie. Św. Jan Ewangelista sądzony był przez Domicjana, który kazał wrzucić apostoła do wrzącego oleju. Kiedy tortury nie przyniosły spodziewanego skutku, a rozgrzana substancja nie wyrządziła św. Janowi żadnej krzywdy, cesarz wygnał go na Patmos. – Apostoł, dzięki swej wierze, otrzymał moc i radość bycia dzieckiem Bożym. Podobną moc i radość dzielił patron tej bazyliki – św. Florian, rzymski żołnierz z czasów okrutnego prześladowania Kościoła za cesarza Dioklecjana – mówił. – Całe dzieje Kościoła to historia ludzi, którzy uwierzyli i otrzymali moc bycia świadkami Boga (…). Nie musimy każdego dnia mówić innym o Chrystusie podczas tego szczególnego Wielkiego Postu. Ale mamy tak żyć! Z Bożym zatroskaniem o innych, o świat, o siebie. Żeby patrząc na nas, ludzie zastanawiali się: skąd u ciebie ta moc? Skąd u ciebie ta nadzieja? Skąd u ciebie ta siła? – pytał na zakończenie.

Kościołem stacyjnym w sobotę V tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Jana w Łacińskiej Bramie. Według tradycji, św. Jan Ewangelista poddawany był licznym próbom w obronie wiary. Świątynia znajduje się w miejscu, w którym Jan złożył świadectwo wierze, a plan koła symbolizuje kocioł z olejem i zwycięstwo świętego nad jego prześladowcami.

Rzymskiemu kościołowi stacyjnemu z soboty V tygodnia Wielkiego Postu w Krakowie odpowiada bazylika św. Floriana. Obecny barokowy kościół należał w pierwotnym kształcie do jednej z najstarszych świątyń romańskich Krakowa. Historię świątyni znaczą liczne przebudowy i przekształcenia wnętrza spowodowane działaniami wojennymi lub pożarami. W tej parafii od sierpnia 1949 r. ks. Karol Wojtyła był wikarym i zainicjował działalność duszpasterstwa akademickiego. 18 sierpnia 2002 r. na dziedzińcu bazyliki Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami parafii.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE