STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / LITURGIA STACYJNA W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA: DĄŻMY DO ŚWIĘTOŚCI NA WZÓR ŚW. JANA PAWŁA II

Liturgia stacyjna w kościele św. Józefa: Dążmy do świętości na wzór św. Jana Pawła II

– Czy wierzę w to, że Chrystus, z miłości do mnie, oddał swoje życie? Czy wierzę, że krzyż jest symbolem życia wiecznego i znakiem miłości do każdego człowieka? – mówił ks. Jarosław Raczak podczas stacyjnej Mszy św. w kościele św. Józefa na Podgórzu.

Liturgia stacyjna w kościele św. Józefa: Dążmy do świętości na wzór św. Jana Pawła II

– Czy znam naukę Jezusa? Czy wiem, co On głosił? Czy wierzę słowu, które Chrystus daje? Czy wykonuję wszystko, co On mi polecił? – pytał na początku homilii ks. Jarosław Raczak. – To jest jedyna droga, by zaznać szczęścia na wieki, by być zbawionym. Nie mieściło się to w głowach ówczesnych Żydów. A czy ja wierzę w to, że Chrystus, z miłości do mnie, oddał swoje życie? Czy wierzę, że krzyż jest symbolem życia wiecznego i znakiem miłości do każdego człowieka? – kontynuował i podkreślił, że każdy człowiek jest powołany do świętości.

Kaznodzieja wspomniał postać św. Jana Pawła II. – Kochaliśmy go i wzruszaliśmy się, gdy do nas mówił – zaznaczył. – Co nam dziś zostało po Janie Pawle II? (…) Wracajmy do jego nauk i starajmy się żyć tak, jak on nas tego uczył. Jestem przekonany, że Ojciec Święty czuwa nad nami. Jego życie było wielkim drogowskazem, jak osiągnąć świętość i zbawienie. Módlmy się dziś, abyśmy doszli kiedyś do wieczności i nie zaznali śmierci na wieki. Dobrze wykorzystajmy ten ostatni etap drogi ku świętom Zmartwychwstania Pańskiego, abyśmy spotkali się ze Zmartwychwstałym w wielkanocny poranek – zakończył.

Kościołem stacyjnym w czwartek V tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Apolinarego, która została wzniesiona przez papieża Hadriana I w VIII wieku. Św. Apolinary pochodził z rzymskiej prowincji Syrii i został pierwszym biskupem Rawenny, gdzie poniósł męczeńską śmierć za czasów Nerona lub Wespazjana. W świątyni znajdują się relikwie świętego w postaci jego ręki.

Rzymskiemu kościołowi stacyjnemu z czwartku V tygodnia Wielkiego Postu w Krakowie odpowiada kościół św. Józefa w Podgórzu. Początki parafii sięgają XIX wieku. Wnętrze świątyni ukształtowane zostało na podobieństwo gotyckiej katedry. W kościele jest siedem neogotyckich ołtarzy.  W świątynnej wieży zauważalne są charakterystyczne elementy hełmu wyższej wieży kościoła Mariackiego w Krakowie.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE