STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MATKA BOŻA PIASECKA, KRÓLOWA POMORZA I MATKA JEDNOŚCI

Matka Boża Piasecka, Królowa Pomorza i Matka Jedności

8 września 1968 roku, podczas podniosłej uroczystości, na skroń Matki Bożej Piaseckiej i Jej Syna zostały nałożone papieskie – złote i królewskie korony. Korony należą się królowej, a Ona jest Królową nieba i ziemi, Królową wszechświata i Królową naszych serc – mówił kardynał Stanisław Dziwisz w Piasecznie podczas Mszy św. w 50. rocznicę koronacji figury Matki Bożej Piaseckiej.

Matka Boża Piasecka, Królowa Pomorza i Matka Jedności

Kardynał rozpoczął homilię od skomentowania słów Ewangelii. Podkreślił, że Bóg cierpliwie realizował swój plan zbawienia, w który, od chwili Zwiastowania, włączył również Maryję.

– Wszechmocny uczynił Jej „wielkie rzeczy”. Wypowiadając swoje fiat – „niech Mi się stanie według słowa twego”, rozpoczęła wielką służbę Bogu i człowiekowi. Za to „błogosławią Ją wszystkie pokolenia” – jak sama przewidziała na początku swojego niezwykłego posłannictwa. Za to również my Ją błogosławimy dzisiaj i to jest najgłębsze uzasadnienie wszystkich naszych uczuć, jakie żywimy wobec Niej – wobec Niepokalanej Matki Zbawiciela.

W momencie śmierci na krzyżu, Jezus przekazał światu niezwykły testament, dając wszystkim wierzącym Maryję za matkę.

– Tak zaczęło się szczególne posłannictwo Maryi w odniesieniu do uczniów Jej Syna, wobec nas wszystkich. Po Wniebowstąpieniu Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego, Maryja została Matką rodzącego się Kościoła na ziemi i tę misję pełni nieprzerwanie w niebie, do którego została wzięta z duszą i ciałem.

Hierarcha przypomniał początki kultu Matki Bożej w Piasecznie i fakt, że  Łaskawą Figurę Matki Bożej Piaseckiej ukoronował w 1968 roku ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła.

– Piaseczno wpisało się w historię życia świętego Jana Pawła II, a cudowna Figura Madonny z Piaseczna wyszła mu „z rewizytą” na spotkanie podczas papieskiej wizyty w diecezji pelplińskiej, w dniu 6 czerwca 1999 roku w Pelplinie.

Kardynał podkreślił, że Jan Paweł II wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej, przyczynił się do upadku komunistycznego reżimu i zostawił inspirujące dziedzictwo nauczania. Przypomniał dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra i opiekę Maryi, której papież zawdzięczał swoje ocalenie.

Na zakończenie mówił o świętości, która jest zadaniem każdego chrześcijanina:

– Świętość jest szczególnym przesłaniem, jakie nam zostawił Jan Paweł II. Świętość jest powołaniem, wyzwaniem i zadaniem każdej uczennicy i każdego ucznia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Świętość to droga otwarta dla wszystkich, w każdym stanie życia, w każdym zawodzie, w każdej najbardziej trudnej sytuacji życiowej.

Cudowna Figura Matki Bożej Piaseckiej znajduje się w prezbiterium kościoła w głównym ołtarzu. Została wyrzeźbiona w drewnie przez nieznanego artystę pod koniec XIV wieku. Początki kultu Maryi w Piasecznie związane są z uzdrowieniem sparaliżowanego syna smolarza, który w koronie lipy zobaczył Piękną Panią. Madonna poleciła chłopcu, aby ugasił pragnienie w pobliskim źródełku. Chłopiec spełnił Jej prośbę i został uzdrowiony. Wieść o tym wydarzeniu szybko rozeszła się po całej okolicy i do cudownego źródełka  zaczęły przybywać liczne rzesze pielgrzymów.

 

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

ZOBACZ TAKŻE