STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MIEĆ „TAK ZA TAK, NIE ZA NIE/ BEZ ŚWIATŁOCIENIA” – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Mieć „tak za tak, nie za nie/ Bez światłocienia” – inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

- Kiedy dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dziesięć lat działalności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, musimy raz jeszcze uświadomić sobie oryginalność, to znaczy ideową tożsamość tej Uczelni oraz wynikające z tej tożsamości zobowiązania, aby współczesnemu światu dawała ona jasne i czytelne dla wszystkich świadectwo o Bogu i o człowieku. Aby Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zawsze i wszędzie – posługując się strofami Norwida – miał „tak za tak, nie za nie/ Bez światłocienia”- mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas inauguracji roku akademickiego UPJPII, połączonej z uroczystością nadania doktoratu honoris causa kard. Zenonowi Grocholewskiemu.

Mieć „tak za tak, nie za nie/ Bez światłocienia” – inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Na początku arcybiskup powiedział, że w dzisiejszych czasach ludzie na nowo stają przed pytaniami zadanymi przez Jana Pawła II w encyklice Fides et ratio: „Kim jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu?”. Stwierdził, że współczesność w odpowiedzi na te pytania wymaga dawania jednoznacznego świadectwa, według słów Norwida „Do tych, co mają tak za taknie za nie/ Bez światłocienia,/ Tęskno mi, Panie”. Wobec podważania wszelkich prawd należy wciąż poszukiwać odpowiedzi na pytanie „kim jestem ja, człowiek?”, a także na to, które w 1978 roku w swoim artykule „Podmiotowość i »to, co nieredukowalne« w człowieku” zadał Karol Wojtyła. Wyjaśniał on w nim, że pytanie o to, „co [jest] nieredukowalne w człowieku”, jest pytaniem o to, „co [jest] pierwotne, czyli zasadniczo ludzkie, co stanowi o całkowitej oryginalności człowieka w świecie”.

Metropolita wskazał, że to pytanie należy stawiać na poziomie wiary zgodnie ze słowami encykliki Fides et ratio, gdzie papież pisał, że wznosząc się na skrzydłach wiary i rozumu człowiek może kontemplować prawdę. – Na tym właśnie poziomie chrześcijańskiej wiary i wypływającej z niej teologii św. Jan Paweł II Wielki w latach 1979–1984 stawiał pytanie o człowieka w czasie swych audiencji środowych, co później, w 1986 roku, przyjęło kształt książki zatytułowanej Mężczyzną i niewiastą stworzył ich – zauważył arcybiskup.

Abp Jędraszewski stwierdził, że wobec dziesięciolecia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie należy przypomnieć sobie o ideowej tożsamości tej uczelni oraz o wynikających z niej zobowiązań. – Chodzi bowiem o to, aby Uniwersytet ten miał świadomość tego, że – nawiązując do encykliki Fides et ratio – jest on ważną częścią nie tylko Kościoła krakowskiego, ale i powszechnego, a przez to że jest on także depozytariuszem Objawienia Jezusa Chrystusa – powiedział. Wskazał, że na pracownikach naukowych i dydaktycznych tej uczelni spoczywa obowiązek badania prawdy i dzielenia się refleksjami, by ludzie poznając ją mogli wejść na właściwą drogę. – Tego właśnie radosnego poszukiwania i błogosławionego dla innych głoszenia prawdy życzę z całego serca Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II i o to się modlę – zakończył. 

Kardynał Zenon Grocholewski w swoim referacie „Tożsamość wyższych uczelni kościelnych”, wygłoszonym z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przybliżył rozróżnienie między wyższymi uczelniami katolickimi i kościelnymi oraz zarysował ich zadania. W dalszej części wystąpienia wskazał na trzy elementy tożsamości wyższych uczelni kościelnych według nauki św. Jana Pawła II, odnoszące się do wiary, Magisterium Kościoła i kultury. Rozważył w jaki sposób wydziały i uniwersytety kościelne zakładają wiarę, współpracują z Urzędem Nauczycielskim Kościoła i stwierdził, że zadaniem tego typu instytucji jest ewangelizacja kultury. – Zaszczycony przyznaniem mi doktoratu honoris causa nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie coraz to większego dynamizmu, zakorzenionego w wierze wszystkich współtworzących go, opartego na współpracy z Urzędem Nauczycielskim Kościoła oraz zmierzających także do ubogacenia współczesnej kultury, która niewątpliwie tego bardzo potrzebuje – zakończył. 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE